Automatická kresba mnohé napoví

cm duha

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co je vůbec kresba?
Je to umělecký prostředek k lineárnímu záznamu výtvarné myšlenky. Hlavním prvkem kresebného zobrazení je čára. Kresbou se člověk výtvarně projevoval již v nejstarších dobách. Kreslit umí každý. Když se dá tužka malému dítěti, začne “automaticky tvořit” směs čar. Pokud se podíváte na pijáky školáků (pokud ještě existují), jsou počmárané různými klikyháky nebo postavičkami, zvířaty. A dospělci na schůzích nebo kurzech také čmárají. Jejich poznámkové bloky jsou samá srdíčka, kolečka, abstraktní kytky.

Jak je to možné?

Ruce nedáváme impuls, necháme ji volně kreslit. A tak, aniž chce, dává člověk ruce pomocí kresby na papír možnost, aby vyjádřila jeho pocity, to, co právě prožívá. Mne kreslení vždy zajímalo. Dokonce jsem vystudovala výtvarnou výchovu. Když KE v Olomouci vypsal seminář o automatické kresbě, ráda jsem se přihlásila. Paní Mgr. Markéta Rufferová nás zajímavou formou učila “kreslit” čakry, pocity, karty (tarotové) i vztahy. Také jsem absolvovala kurz “Otevírání pravé hemisféry” s paní Ing. Arch. Alenou Vychodilovou. Každá z těchto lekcí mi přinesla něco nového.

K čemu se dá využívat automatická kresba?

S úspěchem se používá při určování onemocnění různých orgánů lidského těla. Tužka krouží po papíře a ukazuje, které orgány mají nějaký energetický problém. Je možné se zaměřit na posilnění či na pročištění svého těla. Také můžeme určit preparáty , které jsou pro člověka vhodné. Přesně lze určit i jejich dávkování. Co je k tomu všemu potřeba? Nutné je znát jméno a příjmení, datum a místo narození dané osoby. Člověk se musí uvolnit a navázat nebo lépe řečeno napojit se na klienta. Také se musí zeptat, zda je mu dovoleno takto pracovat. A nesmí zapomenout poděkovat. Pak se jen divíte, jak vše funguje.

Kresba dává neobyčejné možnosti, je důležitá k uvolnění, soustředění, přináší uspokojení a radost. Intuitivní pohyb tužky nechá zapomenout na problémy běžného života anebo si člověk naopak uvědomí, kde problém je. Kresba je sdělení, vyjadřuje přání a určitě je škoda, že se ve škole tak málo věnuje takovéto pocitové kresbě. Automatická kresba se využívá i jako kresba terapeutická. Nejde o to, zda někdo umí či neumí kreslit, zda je nadaný nebo ne. Kresba se stává možností. jak překonat strach, vyčistit své nitro. Obrázky, které vznikají v krizových dobách, je nutné zničit. Není vhodné vibrace problémů nechat vyzařovat. Naopak kresby, kterými druhým přejete uzdravení, lásku a naději, vyzařují “dobré” vibrace. Myslím si, že každý, kdo myslí na druhé a přeje jim jen to pěkné, umí do obrázků vložit svá přání.