Astma a alergie

cm alergie1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sdělovací prostředky velmi často přejímají názory řady lékařů o léčitelnosti, či spíše nevyléčitelnosti, některých zdravotních problémů. Tak jsme se v tisku 25. října mohli dočíst, že syn známé osobnosti trpí nevyléčitelným astmatem a alergií. Následovala poznámka o tom, že astma a alergie jsou vždy nevyléčitelné a tak je třeba se na ně dívat. Samozřejmě že takzvaná nevyléčitelnost těchto nemocí vede k tomu, že dotyčný člověk musí mnoho let, někdy i po celý život, užívat léky, které mu umožňují žít symptomaticky, bez velkých potíží. To je velmi výhodná situace zvláště pro farmaceutické firmy.

Bohužel se těmito dogmatickými názory formuje i zdravotní povědomí laiků, a ti ochotně užívají léky na alergie či astma a mají pocit, že nic víc se pro ně nedá udělat. Často opakují, že tyto civilizační choroby se nedají zvládnout, a tak se jimi nebudeme zabývat, protože to na světě tak je. Problém je v tom, že na tomto tvrzení není nic pravdivého. Alergie i astma jsou poměrně dobře vyléčitelné problémy, které mají velkou souvislost s nervovým systémem a psychikou, a proto se jim možná říká civilizační choroby.

Jestliže budeme děje v nervovém systému pokládat za děje především informační, neboť nervový systém je zařízení ke zpracování informací, potom těžko do těchto struktur budeme zasahovat chemickými látkami. Bude-li někdo opravovat počítač, také do něj nebude sypat prášek na dezinfekci k odstranění špíny a mastnoty, ale bude pracovat pomocí vkládání potřebných informací, a tedy programů.

Zrovna tak, chceme-li zápolit s alergií nebo astmatem, což jsou v podstatě poruchy zpracování informací v lidském organismu, musíme rovněž přistoupit na tuto hru a musíme do problému vstoupit pomocí informací. Dnes tyto možnosti máme a ve světě je celá řada postupů, technologií, které to umožňují. Proto by ti, kteří píší o nevyléčitelnosti alergie a astmatu, měli poznamenat, že nevyléčitelnost se týká pouze použití chemických léků. Netýká se však jiných postupů, které signalizují nástup nových přístupů k nemocem a díky nimž se tyto snad civilizační choroby, ale především poruchy programů, které zajišťují fyziologický chod organismu, dají definitivně a velmi šetrně odstranit.