Antibiotika jsou často užívána zbytečně

cm prasky1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Audity uvádějí, že se tak zbytečně spolyká 50 až 80% antibiotik. Důsledky takového počínání se mohou projevit v brzké době, například tím, že i banální onemocnění, jakým je angína, bude velkým terapeutickým problémem. Nevhodným používáním totiž bakterie získají odolnost vůči antibiotikům.

Přitom antibiotika patří mezi nejpředepisovanější léky. Prodej antibiotik představuje ve světě 45 miliard dolarů ročně a je třetím největším na trhu s léky. Tedy antibiotik za více než 22 miliard dolarů se použije zbytečně a navíc se vypěstují odolné kmeny nebezpečných bakterií. Současný stav lze přičíst změnám v systému řízení MZ i celkové liberalizací, k níž došlo po roce 1989. Návrat do „správných mezí“ není podle odborníků v represích, ale ovlivnění kvality medicíny. V daném případě se jedná o co nejrychlejší vytvoření národní antibiotické politiky.


K uváženému předepisování antibiotik by mohlo také přispět rozšíření metody stanovení C – reaktivního proteinu (CRP). Je to rutinní metoda pro určení bakteriální infekce v organismu, podle níž lékař snadněji rozhodne o nasazení antibiotik. Jeho nízká hodnota lékaři jednoznačně ukáže, že antibiotická terapie není pro léčbu onemocnění žádoucí. Metoda umožní rychlé stanovení přítomnosti bakteriální infekce (ještě několik hodin před zvýšením sedimentace). Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala od září podporovat lékaře, kteří vyšetření provádí.


Nyní používá speciální vyšetřovací přístroj pro zjištění CRP jen asi 260 z 2200 pediatrů sdružených v Odborné společnosti praktických dětských lékařů, kteří léčí 98% dětských pacientů.


Zdravotní projekt, jehož cílovou skupinou jsou pojištěnci do 18 let, zahájila VZP loni na podzim pilotním projektem v asi stovce ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Na realizaci celého projektu VZP vyčlenila 3,7 milionu korun.


Podle MUDr. Hany Cabrnochové by k uváženému předepisování antibiotik mělo výrazně přispět hrazení vyšetření laboratorních hodnot CRP (C-reaktivní protein) od ledna příštího roku.