Amyláza

xamylaza11

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V doplňcích stravy můžeme nalézt některé z enzymů. Jedním z nejstarších rozpoznaných enzymů je amyláza, která byla pod jménem diastáza objevena již roku 1833. Chemicky patří mezi hydrolázy. Jako hydrolázy jsou označovány takové enzymy, které katalyzují hydrolýzu, což je rozkladná reakce, kdy výsledným produktem je voda. Její funkce spočívá ve štěpení škrobu na jednodušší cukry. Je označována jako jeden z nejdůležitějších enzymů organismu.

Škrob je polysacharid, který syntetizují rostliny jako produkt fotosyntézy. V organismu má význam zásobní látky. Škrob se běžně vyskytuje v potravě v bramborách, banánech či obilninách. Existují celkem tři druhy amylázy. Ta, která je obsažená v našich slinách, je označována jako ptyalin. Tato amyláza štěpí škrob z konzumovaného jídla. Další amylázu produkuje pankreas neboli slinivka břišní, která hraje významnou roli v rozkladu cukrů, tuků a bílkovin. Amyláza se s ostatními enzymy (označovanými jako pankreatické) dostává ze slinivky do střeva a tam působí při štěpení jednotlivých složek potravy.

Při akutní pankreatitidě je proto možné zjistit zvýšené množství amylázy – nejpve v krvi a později i v moči, přesněji izoenzymu alfa-amylázy. Zvýšená hladina této amylázy v séru se vyskytuje i u dalších onemocnění, jako je onemocnění ledvin, střevních zánětů a podobně.

Amyláza se mírně vyskytuje ve střevní sliznici a u žen také ve vejcovodu. Z organismu je vyloučena ledvinami při procesu označovaném jako glomerulární filtrace. Amyláza se nachází v mírném množství v krvi i v moči a je zde možno vyšetřovat její hladinu. Při poškození orgánů, které amylázu vytvářejí, se hladina amylázy v krvi, popř. i v moči může měnit.

Amylázu můžeme najít v doplňcích stravy společně s ostatními trávícími enzymy, které pomáhají při úpravě a zlepšení činnosti trávicího ústrojí.