Alzheimerova choroba

cm mozek kolecka1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Alzheimerova choroba, její příznaky, faktory vzniku, rozvoj, průvodní jevy a aktuální pomoc
K příznakům nemoci patří deprese, zmatené vnímání prostoru a času, neschopnost soustředění a komunikace, ztráta schopnosti udržet moč a stolici, ztráta paměti, změny osobnosti a prudké změny nálady. Zdraví a celková funkční osobnost se rychle zhoršují, až je člověk naprosto neschopen samostatně fungovat.

Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou tato choroba postupuje, se u každého postiženého liší. U rozvinuté nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Příčiny nemoci nejsou zcela objasněny, faktorů je více.

Přičítají se:

 • nedostatečnému přísunu živin do mozku (lze diskutovat o vitamínech skupiny B, o zinku, antioxidačních vitaminech A, E a karotenoidech, je pozorován deficit selenu, bóru a draslíku). To úzce souvisí se špatným vnitřním střevním prostředím – tzv. dysbiózou střevní a následně se sníženou schopností vstřebávací. Také požívání alkoholu a mnohých syntetických léčiv prohlubujících nedostatek klíčových vitaminů a minerálů.
 • Věk a rodinné dispozice jsou dalšími rizikovými faktory. Výzkum ukázal změny na 19. chromozómu. U mladších jedinců choroba souvisí nejspíše se změnami na 1., 14. a 21. chromozómu.
 • Také se ukazuje narůstající vliv autoimunitní podstaty, když si organizmus tvoří protilátky, které se zaměřují na různé tkáně v těle, a tedy také na mozkovou tkáň.

Nemoc vede k rozvoji demence a v takových situacích lze jen složitě rozlišovat také jiné překrývající procesy, většinou degenerativní onemocnění mozku, Parkinsonova nemoc, Creutzfeld – Jacobova nemoc, Pickova choroba, Huntingtonova nemoc, a navíc je třeba se zmínit ještě o demenci způsobené depresí – o tzv. pseudodemenci, metabolicko-toxické demenci. Postupně dochází k rozpadu nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.

Pomoc je zaměřena individuálně na ty potíže, které se u jedince vyskytují, tj.

 • na posílení imunity,
 • řešení autoimunitní podstaty,
 • na výživu a regeneraci mozkových buněk.
 • na vyváženou stravu z přírodních potravin s vysokým podílem vlákniny,
 • na potravní doplňky, jež všechny uvedené látky obsahují. Příkladem může být koloidní roztok. Je všeobecně známo, že koloidní roztok má mnohem vyšší vstřebatelnost prvků na rozdíl od tablet. Obsahuje životně důležité minerály, stopové prvky, vitamíny, enzymy a aminokyseliny. Za zmínku stojí i fakt, že jeho nedílnou součástí je kyselina fulvická, která v přírodě pomáhá kořínkům rostlin „nasávat“ z půdy důležité prvky potřebné k růstu. Po objevu této vlastnosti se kyselina fulvická zařazuje do koloidních roztoků, a tím se ještě více zvyšuje využitelnost všech potřebných látek. Podporuje dobré trávení a vstřebávání živin, regeneraci těla, zabezpečuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje.

Speciálně pro mozkovou činnost je výhodný lecitin, který vyživuje a regeneruje mozkové buňky, podporuje mozkový a periferní krevní oběh. Zvyšuje aktivitu centrálního mozkového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. Stav a funkci mozkových buněčných membrán zlepšuje, a i paměť a duševní výkon je aktivnější.

U Alzheimerovy choroby jsou důležité hormonální regulační schopnosti. Je známo, že tzv. „matečný hormon“ DHEA, který je vlastně předhormonem většiny ostatních hormonů, je ve stařeckém věku na velmi nízké úrovni. Jeho tvorba v nadledvinkách, u žen ve vaječnících, dále v šišince a jiných orgánech těla je již vyčerpána.

V přírodě je rostlina dioscorea vilosa svým složením velice blízká našemu lidskému DHEA. Je tudíž diskutována otázka, zda by jejím užíváním nemohlo tělo dostat další šanci, aby si z ní vyrobilo svůj vlastní hormon DHEA, a tímto krokem si zvýšit nabídku pro tělo, aby si mohlo aktuálně vyrábět současně chybějící regulační hormony. (Uvedená myšlenka však zatím nebyla podpořena větším výzkumem.

Ve své podstatě je výše uvedený proces velmi důležitý pro regeneraci stárnoucího těla (jako je také známo o funkci testosteronu). Je to velmi silný regulátor imunitního systému, podporuje odolnost tělesného celku proti degenerativním vlivům a podporuje mozkovou činnost.

A na závěr je nutno se zmínit o antioxidačních formulích, které tělo trpící Alzheimerovou chorobou velmi nutně potřebuje. Volné kyslíkové radikály totiž rychle a soustavně ničí ještě zdravé buňky. Tělo si nestačí vyrábět „zhášeče“ volných radikálů, a proto je musíme ve velké míře do těla dodávat. Jmenovitě: Koenzym Q10, Beta karoten, Ginkgo Biloba, Selen, Zinek…, kurkuma, lykopen, glutathion, resveratrol… kombinace kyseliny listové, vitamínu B6 a B12 atd. pomáhají snížit hladinu homocysteinu a též zpomalit mozkovou atrofii.

Samostatnou kapitolou – v poslední době dost zkoumanou – jsou flavonoidy antioxidační povahy, účinné látky malin, ostružin – zejména barvivo, účinné látky kořene lékořice, účinné látky plodu granátového jablka, zejména barvivo, účinné látky kurkumy obsažené v kari-koření. Poslední studie ukazují velmi důležitou funkci kurkumy při prevenci různých degenerativních onemocnění.

Dipeptidy

 • Zlepšení výživy a pitného režimu – jen těžko můžeme pozitivně ovlivnit stav nemocného, pokud je dehydratovaný nebo trpí nedostatkem některých důležitých živin.— Není prospěšné kouření a alkohol. —
 • Je třeba dobře kompenzovat současně probíhající cukrovku. Zařadit rehabilitační prvky, také elektroléčbu, magnetoterapii, balneoterapii.
 • Dobře koordinovaný sociální program, součinnost rodiny s ostatními institucemi sehrávají významnou pomoc.