Alternativní léčení

altrnativni lecba e1630571764650

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když pracuji v poradně s tazatelem, který popisuje své zdravotní problémy, nejprve se jej ptám, co všechno bylo vyšetřeno s cílem pojmenovat a řešit příčinu.

Z čeho vycházíme

U chronických pacientů je nutné uskutečnit hloubkový rozbor dané situace, který má zahrnovat hodně podrobnou anamnézu, analýzu provedených dostupných vyšetřovacích metod, předchozích léčebných postupů s cílem zjistit možné nežádoucí účinky. Patří sem i hodnocení genetických dispozic, hodnocení duševní roviny v kontextu s jeho životním prostředím, souvislosti vztahů v rodině, zaměstnání, škole a okolní společnosti.

Léčba má poté vycházet z této mozaiky a má být zaměřena na odstraňování příčiny. Není prioritní, jaká léčba pomocí léčiv bude probíhat a zda je léčivo syntetické či přírodní.

Proč rozbor

Dotyčný tedy jde ke svému lékaři a na jeho prosbu mu lékař odpoví: Nejsem zastáncem alternativního postupu, neboť nesouhlasím s alternativní léčbou.

Naskýtá se tedy základní otázka: Co je alternativního na tom, že se má pojmenovat příčina a léčba má probíhat podle ní?

Pokud není proveden rozbor, pak se vlastně neví, co se v těle odehrává, a léčení probíhá jen jako reakce na následek. Vlastně se neví, co se má léčit.

Proč ten zájem o příčinné faktory

Také mi tazatelé referují slova jejich lékařů:

Proč bychom měli vyšetřovat, když máme k dispozici lék, který potíže zmírní, alternativní prostředek to nezvládne. Má tím zřejmě na mysli tento fakt:

Když se vytvoří chronické onemocnění, pak to obyčejně v lékařské terminologii znamená, že je takové onemocnění nevyléčitelné. A medicína má k dispozici pouze své udržovací léky. K tomu, aby se chronické onemocnění vrátilo do stavu, kde není nutná udržovací terapie, je nutno, aby se dotyčný vydal na dlouhou cestu odbourávání faktorů, které jej přivedly do stavu chronického. A to není vůbec snadné, lékař ví, že to drtivá většina jeho pacientů nedokáže, někdy je to fyzicky nemožné. Proto je lékař nekompromisní a trvá na tom, že je nutné užívat daný lék, a tvrdí současně, že to alternativní lék nezvládne.

Kdo mu dokáže jeho pravdu vyvrátit?

Mnoho lidí mi argumentuje, že se na tu svou dlouhou cestu vydali a popisují různé dietní režimy, cvičení, rehabilitace, popisují celý seznam přírodních prostředků a potravních doplňků a po ukončení výčtu svých postupů konstatují, že jejich chronické onemocnění je stále přítomno, a co víc, postupuje dále.

Co to znamená?

Odpověď nám dává známé pravidlo:

  • Jestliže existuje nějaký příznak, který je léčen a přitom pokračuje, znamená to, že není řešena příčina. Ještě existuje faktor, který odstraněn nebyl a uvedené postupy jej neřeší.

Jedna žena mi napsala: „Žila jsem 30 let s tyranem a byla jsem celou dobu ve stresu, nyní jsem se konečně rozvedla a snažím se žít jiný život, nicméně již několik měsíců řešíme soudní cestou vyrovnání majetku…“

Je tedy zřejmé, že její dlouholetý stres pokračuje a tvoří živnou půdu pro její chronické potíže. Lékař jí navrhuje operaci, ale ona ji odmítá v přesvědčení, že to zvládne a operaci se vyhne.

Co dodat?

Jde o čas. Co bude mít větší vliv?

  • Probíhající chronický stres, který nepochybně tlačí její nemoc k zhoubnému procesu,
  • nebo se jí podaří stres zastavit a tělo si vytvoří léčivé podmínky pro uzdravení?

Její lékař tvrdí, že proces směrem do zhouby bývá rychlejší, a proto je nekompromisní a na operaci trvá.

Kdysi jsem pracoval v Rakousku a měl jsem možnost konfrontovat reakce tamního rodinného lékaře. On své pacientce řekl: „Nerozumím alternativní metodě, ale respektuji vaši snahu, podnikněte tedy alternativní léčbu, ale budeme to spolu sledovat ještě klasickým způsobem; pokud uvidíme, že se stav zhoršuje, alternativu ukončíme.“

A ze své praxe vím, že je nezbytné přechod na alternativní cestu sledovat i klasickou cestou. Je dobré využít všechny možnosti vyšetřovacích způsobů klasické medicíny ke stanovení diagnózy a o způsobu léčby se má lékař rozhodnout po celkovém rozboru mozaiky informací.

A pokud je alternativní cesta smysluplná a jestliže řeší podstatu nemoci, pak bych neměl vůči ní námitek.

MUDr. P. Šácha