Akupunktura překonává západní medicínu v řešení mírné bolesti zad

cm akupunktura1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Výsledky jedné z největších náhodných studií o léčbě mírné bolesti zad ukazují, že akupunktura zřetelně pomáhá lidem s chronickými potížemi víc, než standardní lékařská péče. Ovšem výsledky studie s názvem SPINE (Stimulating Points to Investigate Needling Efficacy = stimulace bodů k prozkoumání účinnosti jehel), publikované v archivech interní medicíny dne 11. 5. 2009 přináší natolik významné závěry, až se odborníci pozastavují. Co je důvodem toho, že výsledky studie jsou tak zvláštní? Ne jeden, ale tři různé způsoby akupunktury poráží západní medicínu v tom, nakolik pomáhají při úlevě mírné bolesti zad.

Ve studii SPINE bylo zapojeno 638 dospělých s chronickou mírnou bolestí zad, kteří byli pacienty zapojenými do dvou neziskových projektů: Group Health Cooperative v Seattlu (Washington), a Northern California Kaiser Permanente v Oaklandu. Všichni sledovaní pacienti označovali svou bolest minimálně na stupni tři ze stupnice nula až deset (označovaném jako „nepříjemné nepohodlí“).

Žádný ze sledovaných účastníků této studie se dosud nikdy nesetkal s akupunkturou. Byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, ve kterých byly nasazeny různé druhy léčby. Všem byla věnována i standardní lékařská péče, ale tři skupiny pacientů byly navíc léčeny i různými způsoby akupunktury:

  • jehlovými vpichy v bodech individuálně stanovovaných
  • standardizovanou akupunkturou, která používá jednoduchý předpis pro vpichy v bodech zad a zadní strany nohou
  • metodou, kterou výzkumníci nazývali „simulovaná akupunktura“ (tato představovala jen přitlačení hrotů na body, aniž by docházelo ke vpichům).

Všichni pacienti ve třech skupinách s léčbou pomocí akupunktury docházeli na léčbu 2x týdně po první 3 týdny a pak 1x týdně po dobu jednoho měsíce. V intervalech po 8 týdnech, 6 měsících a 1 roku pak výzkumníci znovu ověřovali stav jejich problémů a vyhodnocovali zlepšování příznaků.

V rámci studie SPINE se zjistilo, že již v období prvních 8 týdnů se všem třem skupinám s akupunkturním ošetřením dařilo mnohem lépe ve srovnání se skupinou, které byla věnována pouze standardní lékařská péče. A co více, úleva od bolesti a přínos akupunktury vydržely mnoha sledovaným pacientům i po celý rok.

„Zjistilo se, že i tzv. „simulovaná akupunktura“ (bez propichování kůže), přinášela obdobný prospěch, jako jehlová aplikace – vyvolává to navíc otázku, jak vlastně akupunktura působí.“ sdělil ve svém prohlášení k médiím vedoucí studie SPINE Daniel C. Cherkin, PhD, vedoucí výzkumník z Group Health Center for Health Studies v Seattlu.

Navíc se ukázalo, že označovat akupunkturu bez vpichování za „simulovanou akupunkturu“ je falešné. A zde je důvod: zatímco většina způsobů akupunktury, které jsou studovány západními výzkumníky, používá propichování kůže, její starodávné metody běžně zahrnovaly i jemnější metody. Pokud navštívíte například WEB the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) – což je jeden z členů the National Institutes of Health, které financoval studii SPINE, dozvíte se tam, že akupunktura „sdružuje skupinu procedur, které se zabývají stimulací anatomických bodů na lidském těle a používají k tomu množství různých technik“. A slovo „stimulace“ v tomto kontextu skutečně neznamená jen propichování kůže. (doporučení čtenářům – zadejte do Google pojem „akupresura“)

Karen J. Sherman, PhD. MPH, a vedoucí výzkumnice z the Group Health Center for Health Studies poskytla médiím toto prohlášení: „Z historie víme, že některé druhy akupunktury používaly jehel, které nebyly vpichovány. I takové metody mohou mít fyziologické účinky, projevující se klinickými změnami.“

Josephine P. Briggs, MD, ředitelka NCCAM poznamenala, že studie SPINE je dalším z důkazů, že při léčbě akupunkturou se odehrává cosi významného i mino momentální aplikaci jehel. Je potřeba ještě dalšího výzkumu, abychom se ponořili hlouběji k tomu, co vyvolává tyto odezvy.“