Aktuálně k virové žloutence typu A

cm myti rukou

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Virová hepatitida typu A nazývaná také „NEMOC ŠPINAVÝCH RUKOU“. Z názvu vyplývá jedná důležitá a často opomíjená preventivní zásada: ČASTÉ MYTÍ RUKOU, NEJLÉPE MÝDLEM POD TEKOUCÍ VODOU!

Tabulka: Aktuální čísla hlášených případů VHA podle krajů za 42. kalendářní týden roku 2008

B15

VIR.HEPATITIS A AKUT     Přehled dle týdne vykázání

rok 2008 Celkem PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK
42. týd. 104 62 3 1 2 0 2 1 7 2 0 2 17 3 2
1.-42. týd. 998 586 109 10 22 8 17 17 25 33 17 12 83 12 47

Zvýšená nemocnost je v hl.m. Praze a  Středočeském kraji. V určitých situacích dochází ke zvýšené cirkulaci viru hepatitidy A v určitých kolektivech a podle jejich vnímavosti nebo odolnosti se část onemocnění manifestuje, část zůstane skryta jako inaparentní, nemanifestní onemocnění a spolu se zvyšující se odolností po prodělané infekci převáží počet nevnímavých a ohniska vyhasnou. Situaci velmi vylepší očkování, i neúplné, tj. jednou dávkou vakcíny v okolí nemocného. Očkování proti virové hepatitidě A i v inkubační době onemocnění je možné, na případné onemocnění nemá vliv, ani nezhorší jeho průběh.

Jaká opatření musí přijmout škola v současné době:
Škola by měla provádět řádnou desinfekci (virucidním desinfekčním prostředkem) všech sociálních zařízení ve školách (desinfekce prkénka, stahovadla, kliky).

Zajistit v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění odst. 8 přílohy č.1 k této vyhlášce, vybavení sociálních zařízení mýdlem, ručníky na 1 použití, toaletním  papírem.

Nad rámec této vyhlášky se doporučuje vybavení toalet prostředky určenými k desinfekci rukou. Tato opatření by se měla týkat též sociálních zařízení při školních jídelnách. Pokud to stavebně technické řešení školy umožní, vyčlenit jednotlivá WC konkrétním třídám, čímž by se omezil v případě výskytu onemocnění okruh dětí, které by se musely podrobit zvýšenému zdravotnímu dozoru. Tento dozor trvá 50 dní ode dne posledního kontaktu, omezuje pohyb dítěte jak ve škole, tak mimo školu a dítě se musí podrobit očkování a odběrům krve.

Vhodné je zajistit informace pro studenty o rizicích možného onemocnění.
Je zcela nevhodné pít z jedné lahve, společně ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a  provádět další podobné činnosti. Je nezbytné řádné mytí rukou mýdlem a teplou vodou po použití WC a  před jídlem. Vhodné je doplnit toto mytí dezinfekcí rukou. V případě obtíží tj. únava, nechutenství, malátnost, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, břišní diskomfort, zvýšená teplota, zežloutnutí bělma ihned vyhledat lékaře a podrobit se vyšetření. Očkování jako specifickou ochranu lze jen doporučit.

Jaká opatření musí přijmout škola při výskytu VHA:
Škola obdrží závazné pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice či Hygienická stanice hl. m. Prahy) podle konkrétní situace, počtu onemocnění, stavebních dispozic, režimových možností a dalších skutečností zjištěných při epidemiologickém šetření. Stejně je tomu v případě zaměstnavatele osoby onemocnělé hepatitidou A.

Opatření jsou blíže charakterizována v interním  Metodickém pokynu pro výskyt hepatitidy, který je v souladu s předpisy EU při výskytu tohoto onemocnění. V této souvislosti je třeba uvést, že prakticky všechna onemocnění, která výše uvádíme v tabulkách a grafech, byla laboratorně ověřena a splňují definici onemocnění.

Ve kterém měsíci bývá výskyt žloutenky nejčastější a proč:
V našich podmínkách bývá hepatitida A nejčastější v 9., 10. a 11. měsíci roku. Je to výsledek promořování dětských kolektivů po nástupu do školy, vnímavosti, infekciozity, inkubační doby a rezistence k nákaze. Odchylky pozorujeme při lokálních epidemiích z vody nebo jídla, ty jsou však u nás nyní vzácné a drobné.

Jaká opatření musí přijmout zaměstnavatel při výskytu VHA:
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby nejbližší kontakty nemocného nevykonávaly činnosti epidemiologicky závažné (např. nepřicházeli do styku s potravinami, které se dále tepelně neupravují) – ZZD, zvýšený zdravotnický dozor.

Co doporučit člověku, jehož kolega onemocněl žloutenkou typu A?
Takový člověk by se buď měl spolehnout na doporučení pracovníků HS, svého lékaře, dodržovat zásady osobní hygieny, avšak chce-li se rozhodovat spíše sám, měl by se informovat např. z následujících materiálů na stránkách SZÚ  Chraňte se před virovou hepatitidou A.

Rychlý test k detekci protilátek proti viru HCV OraQuick HCV naleznete v naší nabídce.