Aktivní uhlí

cm cerneuhli

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Název aktivní uhlí možná někomu nic neřekne, ale pokud řekneme “živočišné uhlí”, je každý doma. Jedná se snad o nejrozšířenější léčivou látku při akutním průjmu či na odstranění škodlivých látek z organismu. Působí na principu adsorpce, zjednodušeně řečeno, váže škodlivé látky jako plyny či toxiny na svůj povrch ze zažívacího traktu a odvádí je z organismu. Je také označováno jako adsorpční nebo rostlinné uhlí.

Dříve se opravdu vyrábělo tzv. živočišné uhlí, které se používalo stejně jako současné aktivní uhlí. Název živočišné mělo podle toho, že se vyrábělo spalováním zvířecích kostí za vysokých teplot bez přítomnosti kyslíku. Na rozdíl ale od uhlí aktivního fungovalo na principu absorpce čili že škodlivé látky pohlcovalo, ale nevázalo na svůj povrch.

Současné aktivní uhlí se vyrábí z různých surovin, ale zejména z uhlí, dřeva nebo skořápek kokosových ořechů. Může adsorbovat široké spektrum látek.  Působí čistě fyzikálně, tedy neobsahuje žádné další látky, které by ovlivňovaly působení, jde jen o čistě mechanismus adsorpce. Adsorpce je výhodnější než absorpce u pravého živočišného uhlí, protože při pouhém vstřebávání (absorpci) může dojít k tomu, že než se dostanou jedovaté látky ven z těla, mohou se opět z látky, která je vstřebala, uvolnit.

Nabídka přípravků s aktivním uhlím je n našem trhu široká – existují i volně prodejné léky, ale i doplňky stravy.

Aktivní uhlí

Při léčbě se používá v léčbě akutních průjmů, především alimentárního původu (tzv. dietní chyby), kde není podezření na bakteriální infekci, a dále u dráždivého tračníku. Lze ho použít i jako první pomoc i v případě akutních intoxikací (otrav), kdy brání vstřebání jedovaté látky do organismu. Při těchto stavech je vhodná kombinace aktivního uhlí s projímadlem (v lécích se aktivní uhlí kombinuje s thiosíranem sodným jako projímadlem).  Jako první pomoc ho uvádím proto, že jinak léčba otravy patří plně do rukou lékaře.

Aktivní uhlí se využívá i v průmyslu – při výrobě pitné vody, záchytu těkavých látek v lakovnách, odbarvování kapalin, výrobě vody pro potravinářský průmysl a podobně. Může však snižovat vstřebávání látek ve střevě, tedy i současně užívaných léků. Proto je nutné léky užívat minimálně odstupem dvou hodin od užití aktivního uhlí. Jiné interakce aktivní uhlí nezpůsobuje, do organismu se totiž nevstřebává a odchází konečníkem. Užívání aktivního uhlí proto může zabarvovat stolici do černa (a tím simulovat, předstírat, přítomnost krve v ní).