Ájurvéda

xslunce12

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ájurvéda je 5000 let stará indická medicína těla a mysli. Jedná se o nejstarší zachovalý léčebný systém na světě skládající se z jednotlivých unikátních systémů výživy, cvičení, bylinné terapie, relaxace, meditace, pročišťování organismu, aromaterapie a masáží.

Ájurvéda je sanskrtské slovo, které můžeme přeložit jako “věda života” (ájur = život a véda = vědění). Ájurvéda je od roku 1982 uznána Světovou zdravotnickou organizací za účinný léčebný systém. Zrodila se ve starobylé Indii a je často nazývána ”matkou všech léčebných systémů”. Po tisíce let se předávala v ústní formě starými mistry jejich žákům a většina dnešních přírodních léčebných systémů má své kořeny právě v ájurvédě. Z Indie se rozšířila spolu s budhismem do oblastí, jako je Tibet, Barma, Srí Lanka, a do mnoha dalších zemích. Dnes prochází stádiem vývoje, kdy se přizpůsobuje podmínkám moderního světa, prosazuje se a je oblíbena v USA, na Západě a začíná se objevovat i u nás.

Ájurvéda je holistickou metodou, a proto se zabývá celým člověkem. Podle ní tělo, mysl i duch spolu souvisí a jsou neoddělitelné. Nezaměřuje se na potlačování příznaků nemoci, ale hledá a léčí příčinu jejího vzniku. Jejím hlavním principem je život v souladu s osobní konstitucí člověka a s přírodními zákony. Podle ájurvédy má každý člověk svůj jedinečný energetický vzorec – individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši konstituci. Tato konstituce je nám dána částečně již při početí a zůstává nezměněna po celý život. Působení vnějších či vnitřních faktorů, jako je např. způsob stravy, roční období, fyzické trauma, rodinný a pracovní vztah, emocionální stavy, může narušovat naši přirozenou rovnováhu a odchylovat nás od naší přirozené konstituce. Pokud u nás přetrvává působení této nerovnováhy delší dobu, vzniká nemoc. Když poznáme a odhalíme původ tohoto nerovnovážného stavu, můžeme tak obnovit naše zdraví. Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví za pomoci vyvážené stravy přizpůsobené dané konstituci, pozitivním myšlením a zdravým životním stylem. Podle konstituce, rasy a klimatických podmínek doporučuje ájurvéda odlišnou stravu, cvičení a celkovou životosprávu. Uznání individuálních odlišností každého člověka a podle toho přizpůsobená léčba je jedním z unikátních rysů ájurvédské medicíny, kterým se liší od tzv. medicíny západní.

Ájurvéda má spolehlivé metody, jak odhalit blížící se chorobu, ještě než se projeví se svými charakteristickými projevy a příznaky. Od pacientů to ovšem vyžaduje, aby byli neustále v kontaktu s terapeutem, který sleduje celý pacientův způsob života – stravování, zájmy, podmínky v zaměstnání či doma, osobní zvyky apod. Nezbytné informace o stavu pacienta dále čerpá z pozorování pulsu, jazyka, tváří, očí, nehtů a rtů. Na základě těchto všech informací může zkušený terapeut určit, jaký patologický proces se objevil v těle, které orgány jsou v nerovnováze a ve které části těla se nahromadilo větší množství toxinů. Na základě těchto pozorování mohou být změny vedoucí ke vzniku nemoci rozpoznány včas a můžou být přijata preventivní opatření pro nastolení opětovného rovnovážného stavu ještě před samotným projevem choroby.

Léčba ájurvédou se provádí pouze za pomoci přírodních prostředků, je vždy individuální a používá se při ní různých terapií jako např. aromaterapie, masáže, bylinná léčba, cvičení, dechové cvičení, dieta, detoxikační kůra, meditace, terapie barvami. Léčiva jsou připravena z rostlin a minerálů speciálně dle potřeb každého člověka. Současně může ájurvedský lékař či terapeut doporučit i změny v životním stylu či stravování dotyčného člověka. Ájurvéda léčí mnoho nemocí od běžného nachlazení po chronické nemoci včetně nemocí duševních. Pomocí tohoto speciálního léčebného systému je možno úspěšně léčit mnoho chorob a zdravotních problémů, které se léčit klasické medicíně nedaří.

Ájurvéda vždy léčí celé tělo, mysl i duši člověka a klade důraz na předcházení nemocí. Používá léků bez vedlejších účinků a vždy vychází z přesné znalosti konstituce člověka. Léčba je zaměřena na příčinu vzniku nemoci, vyloučení toxinů z těla a opětovné dlouhodobé nastolení rovnováhy. Současně udržuje otevřený vztah k ostatním systémům medicíny, které může vhodně doplňovat a podporovat.