Acetylcholin

cm acetylcholin

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Acetylcholin je neurotransmiter, látka fungující jako chemický posel v mozku.

Hladina acetylcholinu

Acetylcholin hraje rozhodující roli při tvorbě vzpomínek, schopnosti soustředit se a při logickém uvažování. Nízké hladiny acetylcholinu jsou následně spojeny se špatnou pozorností, úzkostmi, psychickou únavou a nedostatkem jasného myšlení. Některé výzkumy naznačují, že chronické nízké hladiny acetylcholinu mohou být spojeny i s demencí. Hladiny acetylcholinu mají tendenci klesat během stárnutí a tento pokles souvisí s výpadky krátkodobé paměti, na něž si senioři tak často stěžují.

Zvýšení acetylcholinu může pomoci zlepšit paměť, soustředění, učení se i bdělosti. Acetylcholin se účastní procesů, v nichž uplatňujeme kontrolu chování, pozornost, inteligenci a duševní výkonnost.

Narůstá počet vědeckých prací zabývajících se výzkumem acetylcholinu v jeho neurologických funkcích. S výsledky výzkumů nutně vzrůstá zájem o zvyšování úrovně acetylcholinu v těle prostřednictvím stravy a potravních doplňků. Zdravá strava bohatá na cholin může pomoci podporovat produkci acetylcholinu a doplňky stravy jsou k dispozici pro lidi s nedostatkem cholinu ve stravovacím programu.

Cholin se nachází v řadě potravin

Bohaté na cholin jsou vejce, mléčné výrobky, hovězí játra, treska a kuře, tofu, sójové mléko, brokolice, květák, špenát, arašídy, mandle a fazole.

Navzdory dobré dostupnosti potravin obsahujících cholin má dost vysoké procento populace špatné stravovací návyky, nízký příjem cholinu a následně snížení hladiny acetylcholinu v mozku.

Při nedostatku cholinu

V případě, že není dostatek cholinu v mozku, aby se z něj vytvořil acetylcholin, vytahuje si tělo pomocí tzv. cholinergních neuronů cholin z jiných zdrojů, např. z membrán mozkových buněk. O tomto jevu – strhávání cholinu – se někteří vědci domnívají, že může přispět k poklesu paměťových funkcí a urychlení stárnutí…

Při použití potravního doplňku s cholinem je primárním cílem poskytnout cholinergním neuronům více surovin potřebných k syntéze acetylcholinu, a to se děje pomocí enzymu cholin acetyltransferázy, cholinu a acetátu.

V těle zdravých lidí se produkuje dostatečné množství acetylcholinu z jeho prekurzoru – cholinu. Nicméně stres a narůstající chronické nemoci snižují naši schopnost produkce acetylcholinu.