Abeceda detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše – 3. část

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Detoxikace podle čínského pentagramu
Čínská medicína rozeznává 5+1 základní orgán a jejich okruhy v lidském organismu. Jsou jimi játra, srdce, slezina, plíce, ledviny a mozek, který se přiřazuje k srdci. Říká, že zdraví člověka a harmonii zajišťuje rovnováha mezi těmito pěti orgány. Terminologií detoxikační medicíny můžeme vyslovit názor, že člověk je zdravý a zásadním způsobem uchráněný před všemi civilizačními chorobami, pokud má detoxikovány tyto orgány a nenacházejí se v nich infekční ložiska.

Mít základní orgány absolutně čisté je ovšem těžko dosažitelný ideál, proto se při terapiích snažíme o to, aby se z těchto primárních orgánů a k nim přináležejících sekundárních orgánů odstranily zejména hrubé toxiny a infekční ložiska. Velmi podstatná je ještě jedna poznámka, jejímž pochopením se vyhneme mnoha nedorozuměním. Pokud někomu řekneme, že má infekční ložisko v určitém orgánu, neznamená to, že má tento orgán špatný. https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xpentagram1.jpg

Ukažme si to na příkladu srdce. Infekční ložisko v srdci má více než 50 % všech lidí. Vůbec to však neznamená, že je jejich srdce fyziologicky v nepořádku. Naopak, jdou-li na vyšetření, zjistí se, že je naprosto v pořádku. Což ovšem nevypovídá nic o tom, že je v srdečním svalu přítomný hlen, který v sobě ukrývá infekční ložisko. To můžeme prokázat až detoxikací a tím, jaké detoxikační projevy lidé zažívají při detoxikaci srdce. Mít detoxikované srdce (a mozek) znamená nedostat infarkt, nebo jen tak najednou neonemocnět závažnou psychickou chorobou. Následující část je praktická. Vezměte si do ruky barevný zvýrazňovač a zjistíte si sami, které primární orgány a jejich okruhy potřebujete zbavit infekčních ložisek. Zvýrazněte, jaké fyzické projevy patří k vaší osobě. Čím více projevů, tím větší přednost při detoxikaci. Buďte k sobě zdravě kritičtí! Často je třeba detoxikovat více orgánových okruhů. Při důkladné detoxikaci se vyplatí postupně projít všechny orgány podle stupně důležitosti.

1. okruh SRDCE
2. okruh SLEZINA
3. okruh PLÍCE
4. okruh LEDVINY
5. okruh JÁTRA

Za všechny nemoci je zodpovědný stres
Pochopení následujícího obrázku je nesmírně důležité pro pochopení celé detoxikační medicíny. Shrnuje dohromady to, co jsme doposud probírali. Zařazuje do logického kontextu obecně uznávané chronické příčiny nemocí, které jsme v kapitole – Jaké jsou příčiny nemocí, vyjmenovali.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xdetoxikace_stres1.jpg Co je to stres? Stres je schopnost člověka zaktivovat v okamžiku nebezpečí svůj organismus tak, aby odvrátil hrozící nebezpečí. To znamená, že zdravý stres, který trvá chvíli jen během nebezpečí, nutně potřebujeme k vlastnímu přežití. Stres má v angličtině význam „zmáčknout, stlačit“. Všichni z nás ale neustále v menší nebo větší míře prožíváme chronický stres, to znamená takový, s nímž nepřetržitě žijeme a jenž se stává součástí našeho života. Tento stres jako obecné slovo se v našem organismu promítá do konkrétní tělesné tkáně, budeme ho tedy nazývat tkáňovým stresem. Pro každého jedince je charakteristický stres v jiných tkáních.

Jak budeme rozumět obrázku? V důsledku déletrvajícího stresu dojde ke stažení charakteristické tkáně – orgánu u konkrétního člověka. U někoho to může být srdce, u jiného kůže na obličeji, plíce, žaludek nebo oblast pohlavních orgánů. Tento tkáňový stres určují naše povahové vlastnosti, životospráva, životní styl a emocionální poškození, která nosíme ve svém podvědomí. V důsledku stresu konkrétní tkáně se oslabuje její imunitní schopnost a dochází v ní k usazování toxinů, infekcí a zplodin z potravy. Pokud se sejde vhodný metabolit (hlen nebo tuk) s infekcí, dochází pak k tvorbě infekčních ložisek. Infekční ložiska jsou reálné útvary, které se vyskytují v organismu a unikají pozornosti současné medicíny.

Infekční ložiska přítomná v člověku pak mění a utvrzují psychiku a povahu člověka a jeho chování v nejrůznějších situacích. V průběhu detoxikací a zvláště při systematickém a soustavném odstraňování infekčních ložisek dochází nejen k zásadním zdravotním změnám, ale též k neuvěřitelné psychické proměně člověka. Nabízí se zde otázka přímo filozofická: co bylo dříve – špatné povahové vlastnosti člověka nebo infekční ložiska ovlivňující jeho psychiku? Infekce jsou obdařeny obrovskou schopností využívat lidské tkáně a člověka jako takového ke svojí potřebě, kterou je uchování vlastního mikrobiálního druhu po další a další generace…

Toxická zátěž okolního prostředí a některé virové infekce (!?) způsobují v horizontu generací závažné proměny – degenerace – genetického kódu člověka a jeho konkrétního rodu. Na základě detoxikační praxe nacházíme u matek, kterým se narodily vážně geneticky poškozené děti, celou škálu toxinů. Navíc jsou zpravidla velmi stresované. Pochopením obrázku na předcházející stránce možná dosáhneme určitého osvobození od začarovaného kruhu, který většina z nás nazývá osudem. Ukazuje se, že důkladná detoxikace organismu způsobuje obrovské proměny, lidé se stávají daleko svobodnějšími.

Co jiného mohu udělat pro své zdraví

  1. Tělesnou aktivitou uvolňujeme tkáňový stres, který se v našem organismu hromadí.
  2. Vhodnými masážemi uvolňujeme povrchový stres a pomáháme detoxikaci toxinů a infekčních ložisek podkoží.
  3. Sauna je rovněž vynikající relaxační prostředek a opět napomáhá detoxikacím.
  4. Výběr jídelníčku je důležitý. Neměli bychom ve velké míře konzumovat potraviny s vyšším obsahem tuků a hlenových složek. Alkohol většinou v malém množství nevadí. Jako malé množství se uvádí například 2dcl vína denně.
  5. Výběrem vhodného psychologa nebo psychoterapeuta lze dosáhnout často i velmi výrazných pozitivních změn v psychice člověka.

Vlastní snaha o sebezdokonalování vede spolu s detoxikací organismu k neuvěřitelným, přitom však přirozeným změnám osobnosti člověka.