Su jok – zdraví na dlani

cm palec nahoru

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Su-jok je novou, jednoduchou léčebnou metodou s vysokou účinností, která má postupy vhodné i pro laickou veřejnost, ale hlavně umožňuje odborným lékařům cíleně působit i na jednotlivé části tělesných orgánů. A to vše bez použití léčebné chemie. Metoda vychází z klasické čínské a z národní korejské medicíny. Rozpracoval ji a objevil profesor jihokorejské university v Soulu MUDr. Park Jae Woo, který tento léčebný systém s úspěchem použil na Ukrajině při léčení nemocí z ozáření po černobylské katastrofě. Tak vznikl v Evropě hluboký zájem o tento medicínský vědní obor a odtud se začal velmi rychle šířit po celém světě.

Profesor Park Jae Woo jej v roce 1991 nechal v Londýně licenčně zaregistrovat. Jsou již vyškoleny tisíce lékařů ve více než 40 zemích světa. Česká asociace lékařů akupunkturistů přijala su jok jako akupunkturní disciplínu. Již koncem roku 1999 začala v rámci Institutu dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků (IDVZP) v Brně série certifikovaných kurzů pro lékaře a zdravotníky. Korejské slovo su znamená ruka po zápěstí a slovo jok (čti džok) označuje dolní část nohy po kotníky. Celé lidské tělo se promítá na ruce (su) i noze (jok). Zdravotní stav člověka je možno harmonizovat a ovlivňovat právě působením na těchto částech těla. Hlavě odpovídá koncový článek palce na ruce nebo noze, krku odpovídá prostřední článek palce na ruce nebo noze atd. Jedná se o jednoduchý princip promítání jednotlivých částí organismu na ruku či nohu. Na ruce pak můžeme jednoduchými prostředky (např. dřevěnou tyčkou) nacházet bolestivé body, které odráží chorobný stav příslušného orgánu. Na tyto body se při terapii působí tlakem, speciálními magnety, lepí se na ně stimulátory (např. semínka jablka, hrozny, pomeranče, melounu, fazole, pohanky) a lékaři používají k působení miniaturní jehličky. Tím dochází k řízení bioenergických procesů v organismu na dálku. Podstatou léčení je najít citlivé body na ruce nebo noze a působit na ně jednou z dostupných metod: mechanickou masáží, magnetickým polem, prohříváním, biologickou energií, barevnou aplikací či jehličkami.

Léčebný princip spočívá v nastartování samoléčebného procesu, který má každý živý organismus v sobě zakódován. K tomu dochází výše uvedenými způsoby. Při působení na bolestivý bod vzniká informační impuls, který přichází do mozku, a ten spouští autoregulační léčebný proces. I v případech kómatických stavů a hlubokého bezvědomí dochází touto metodou k léčebnému procesu. Pokud je nemoc v počátečním stádiu začne ihned uzdravování, při stavech ohrožující život pacienta dojde k odvrácení těžkých následků. Aplikací lze přispět k odstranění zhoršování chronických onemocnění a pacient se zbavuje bolesti.

Hlavní předností terapie su-jok je vysoká účinnost, kdy při správné aplikaci se efekt dostaví již za několik minut, případně sekund. Tento systém léčení nevytvořil člověk, ale sama příroda a člověk ho pouze objevil. Právě v tom je dána příčina jeho síly a bezpečnosti. Stimulování bodů vede k léčení. Není-li metoda správně aplikována, nikdy nedojde k poškození organismu a terapie nemůže pacientovi ublížit, pouze je neúčinná. Pomocí terapie su-jok lze léčit kterékoli místo na těle, libovolný orgán či kloub. Její výhodou je i okamžitá dostupnost – každý kdo má znalosti o této metodě může kdykoli a kdekoli léčit bez vedlejších účinků. Jedná se o jednu z alternativních metod, kterou lze po osvojení dosáhnout rychlého a opravdu výrazného účinku při léčení nemocí. Terapie su jok působí k obnovení energetického systému člověka, k harmonii – stálosti vnitřního prostředí, které je tajemstvím života organismu.

Profesor Park Jae Woo předložil praktické medicíně metodu, jejímž základem je východní filozofie a zkušenosti východní medicíny shromažďované v průběhu mnoha tisíc let. Tato metoda dává společnosti možnost nejen zlepšit úroveň zdravotnické péče, ale současně také připravit vysoký počet kvalitních odborníků. Ostatně dnes již s touto moderní terapií východní akupunktury – su jok pracují různí odborní lékaři i u nás. Vysoká účinnost a jednoduchost terapie su jok umožňuje, aby se metoda rychle šířila po celé zeměkouli. Každý člověk snadno zvládne základy této terapie a v mnoha případech může pomoci sobě i svým blízkým, aniž by vyhledával lékaře a používal chemické léky.

Su-jok však zároveň představuje rozsáhlou vědeckou metodu, která na vyšší úrovni náleží pouze do rukou lékařů. Ti za pomoci miniaturních jehliček nebo dalších prostředků dokáží bez chirurgického zákroku odstraňovat kameny v ledvinách a žlučníku, rozpouštět usazeniny a nádory, vyléčit slabší formy cukrovky a těžší podoby této nemoci upravit tak, aby nebyla závislost na uměle dodávaném inzulínu, odstraňovat hematomy na nejrůznějších místech těla, zmírňovat a odstraňovat cíleně veškeré bolesti, zrušit zánět okostice bez chirurgického zákroku a řešit mnoho dalších zdravotních problémů.

V cestě za zdravím člověka se stále více potvrzují slova starého čínského mistra Lao-C‘: „Zadržte zlo, dokud neexistuje a poruchu, dokud se neprojeví.“ A právě tato nová metoda je jednou z mnoha možností jak si trvale udržet zdraví.