Osteoporóza a přírodní medicína

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Osteoporóza je nemoc vnitřního prostředí a léčení je dlouhodobé. Probíhá uvnitř těla, ne vně. Terapie osteoporózy je považována za anorganický problém, ale je to problém organický. Často se léčí jako problém se zásobováním vápníkem. Skutečný nedostatek vápníku v kostech je aktuální v raném dětství a znamená rachitidu- křivici. U ní je kost měkká, chybí tu vápník. Je to způsobeno nedostatkem vitamínu D. Tento nedostatek způsobuje změknutí kosti a ta se zdeformuje. Jakmile přivádíme vit. D, vápník se může opět v kostech doplňovat. Rád bych zdůraznil něco zvlášť důležitého. Nedostatek vápníku v kosti způsobí sice měkkost kosti, ale nezpůsobí křehkost a lámavost – to je důležité- měkkou, ale ne lámavou kost.

Osteoporóza má také nedostatek vápníku, ale kost není měkká, naopak křehká jako sklo. Takže skutečný nedostatek vápníku to nemůže být. Příčinou je na jedné straně situace s nadbytkem bílkovin v těle a na druhé straně situace s nedostatkem hormonů. 

Nyní bych se chtěl zabývat přetížením bílkovinami.
Je to problém 19. a 20. století. Podle Vorlíčka, což je vedoucí osobnost této teorie. 70 kg těžký člověk by měl za den zkonzumovat jenom 40 g bílkovin. Podle toho by téměř na celý týden postačoval 1 řízek. Lidské tělo se velmi obtížně zbavuje přebytečných bílkovin. Vždycky pozorujeme sliznice, jakou mají schopnost absorpce nebo resorpce, zapomínáme však na difuzní možnosti a můžeme si zapamatovat, že každá živočišná bílkovina a téměř všechny těžké kovy difundují, a to znamená, že tyto látky mohou v důsledku nadměrné bílkovinné zátěže velmi negativně působit a mohou mít velké následky. Rád bych ukázal na to, že mléko, sýry, jogurt a dokonce i máslo obsahují bílkoviny. Chceme-li takovému pacientovi pomoci, musíme zamezit, aby konzumoval jakékoliv mléko a mléčné výrobky, veškeré maso a masné výrobky a vejce po dobu 3 – 4 týdnů. Tento přísný postup je nutný proto, aby se nadbytečné bílkoviny uložené ve vazivové tkáni dostaly zpět do krve. Nesmíme zapomínat, že regulace bílkoviny se děje podle koncentračního spádu. Čím více bílkovin je v mém břiše, tím více bílkovin difunduje do těla a čím méně je bílkovin v krvi a ve střevě, tím rychleji se vyplavují spádově do krve.

Někteří lidé mají ve své vazivové tkáni uložené bílkoviny v kilogramových množstvích. A jak tyto bílkoviny z těla vyloučit? Tělo může vylučovat bílkoviny jen tam, kde jsou sliznice. Ukládají-li se bílkoviny do vazivové tkáně, jsou to první známky, že tento člověk jednou onemocní osteoporózou, protože již má tak veliké přetížení bílkovinami, že organismus musí bílkoviny ukládat do vazivové tkáně. Při léčení osteoporózy je nejlépe pracovat preventivně. Začněme na osteoporózu myslet již u 38letých až 40letých a ne až u 60letých, kde je již osteoporóza manifestní.

Dýchací cesty – chronická bronchitida je vždy vylučováním nadbytečných bílkovin, výpotek z kloubů je totéž – pokus o ozdravení se. Na totéž mysleme u zánětu střeva nebo tak častého atopického ekzému se zapáchajícím mokváním nebo gynekologických výtoků či menstruace u ženy. Je velmi důležitým momentem, kdy je vylučována bílkovina. Když u ženy končí menstruace, končí vlastně tento způsob vylučování nadbytečné bílkoviny. To znamená, že osteoporóza bude po ukončení menstruačního období v životě ženy zřetelnější. Před 200 lety umírali lidé na nedostatek uhlohydrátů, dnes umírají na nadbytek bílkovin.

Bílkovina je 2 — částice a musí podle toho být chemicky vázána. Abychom této vazby dosáhli (a to je v lidském těle naprosto nutné), potřebujeme 2++ kladné minerálie a to jsou Ca++ z kostí, Mg++ z chrupavek a vazů, Se++. Můžeme jich brát, kolik chceme, a pokud budeme mít přebytek bílkovin, budeme ty částečky bílkovin pouze vázat. To je velmi důležité. Pokud je zvýšené množství kalcia v krvi, neznamená to, že pacient bral dostatečné množství kalcia, ale kalcium může pocházet z kostí. Při minerální analýze vlasů platí, že čím více kalcia nacházíme ve vlasech, tím méně kalcia může být v krvi a v kostech. Když se na to přesněji podíváme, pak se bílkoviny vždy usazují – ukládají do vazivových tkání. Vidíme to často na páteři, kdy páteř v takovém stavu je slabá a zároveň nacházíme v měkkých tkáních v nejbližším okolí depozita kalcia.

Resumé:

  1. Poškození vzniklé z nadměrného přívodu bílkovin.
  2. Na to se váže Ca, Mg a Se. Velmi důležité je, že mangan se váže na skupiny sulfidů a tak podmiňuje lámavost kostí. To je nejnovější poznatek.

Druhou částí tématu je nedostatek hormonů.Doposud se říkalo, že osteoporóza je nedostatek estrogénů. Prof. Lee z USA – gynekolog udělal ultrazvukové vyšetření asi u 1000 žen nejrůznějších věkových skupin. Touto metodou lze zaznamenat již 2% úbytek vápníku z kostí. Je to důležité, protože tyto změny je možno pozorovat již mnohem dříve. Dr. Lee sice zjistil, že hladina estrogenů po 50 letech věku výrazně klesá, ale že také hladina gestagenů (DHEA – jsou předstupni mnoha hormonů- tedy i estrogenů) klesá již mnohem dříve, asi od 38 let věku, a s touto souvislostí stoupá možnost osteoporózy.

Osteoporóza začíná již mnohem dříve před začátkem klinických příznaků. To znamená, že s tím estrogenem přicházíme nakonec příliš pozdě. My bychom měli pozvednout hladinu gestagenů, a je to možné i u manifestní osteoporózy, pak ji ještě částečně můžeme zvrátit zpět, ale také to znamená, že musíme zároveň omezit příjem bílkovin. Jakmile podáváme gestagen, kost se rekalcifikuje. Jak dostaneme gestagen opět do těla? Jsou určité druhy zelenin, z nichž se připravují určité gestagenové krémy, které se již používají v USA.

S těmito krémy se u žen, které ještě mají menstruaci, postupuje následujícím způsobem. První den menstruace je nejdůležitějším dnem. S vtíráním začínáme 7.den po začátku menses a pokračujeme s vtíráním až do 28. dne, ostatní dny jej nepoužíváme. 2x denně se vtírá malé množství krému na vnitřní stranu předloktí. U žen již bez menses, v menopauze, podáváme krém 21 dní a 7 dní je přestávka a pak opět 21 dní. My však chceme, aby tato látka byla přírodní a měla by procházet přes naše střevo.

Terapie:
Prevence – výrazně zredukovat přívod živočišných bílkovin. U manifestní osteoporózy musí být totální zastavení bílkovin po dobu 3 – 4 týdnů. Již touto dietou můžeme udělat velmi mnoho. Potom pomalu zvyšujeme příjem bílkovin, ale nepřesáhněte 40 g na den, a tuto dietu bychom měli dodržovat po léta. S tím je také spojeno snížení váhy pacienta a kalorickou potřebu musíme krýt pomocí nenasycených kyselin z rostliných zdrojů a z rybích olejů.

Zelenina – YAM (kořen z jihovýchodní Asie, ale pěstují ho i v USA a v Mexiku, topinambur má také trochu této látky = sladký brambor, červená a zelená fazole, celozrnná pšeničná mouka, granátové jablko.
Když podáváme něco, co znovu vytvoří kost, okamžitě si vzpomeneme na stéblo přesličky (silicea), ale to je již ve zformovaném stavu, a proto má vlastně násobené formující síly.

Homeopatické léky:
Osteoheel (Heel) – pro domácí použití 3 x 1
Osteocynesine (Boiron) – Dávají informaci, aby se vstřebával vápník.
Nigersan
Latensin
Equisetum – Tyto posledně jmenované homeopatické léky již patří do rukou zkušeného homeopata, aplikují se injekčně a jsou určeny pro dlouhodobou terapii. Tyto injekce se podávají zpočátku 1-2x do týdne a později 1x za 1-2 týdny. Jakmile ty nejakutnější projevy po 4-6 týdnech odezní, pak stačí jedna taková injekce za 3-4 týdny. Tuto terapii užíváme 4-6 měsíců.

Ti pacienti, kteří již užívají hormony, minerály a analgetika, nic nevysazují a v léčbě pokračují. Minerální látky necháváme, čím starší pacientka, tím horší absorbce minerálů. Hormonální tablety nám nepomohou, klidně je necháváme. Raději dáváme přírodní gestageny, jak bylo již výše řečeno, podáváme lék vyššího řádu.

V přírodě existuje humidová kyselina, která má název fulvická. Vědci ji objevili v koříncích rostlin, pomáhá rostlině nasávat z půdy důležité minerály a stopové prvky, které jsou potřebné pro růst rostliny. Tuto vlastnost využíváme a přidáváme fulvickou kyselinu do koloidních roztoků a tím zlepšujeme vstřebávaní schopnost pro minerály, vitamíny, aminokyseliny a enzymy.