Matrix – klíč ke zdraví

cm kolac potravinova pyramida

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud se zamyslíme nad genialitou konstrukce lidského těla, dojdeme k zajímavým poznatkům. Můžeme se z nich poučit, sestavit pravidla a zákonitosti, protože přesně podle nich fungujeme. Přírodní zákony jsou dány a nelze je obcházet. Naše tělo získává energii z potravin, které jíme. V procesu trávení a metabolizmu jsou produkovány odpadní látky. Tělo je na to připraveno a odstraňuje tyto odpady přes játra, žluč, střevo a také ledvinami. Jiné odpady, jako je oxid uhličitý, jsou vydechovány plícemi a některé toxiny jdou z těla ven přes kůži pomocí potu.

Pokud je náš příjem potravy větší, než tělo potřebuje, nebo pokud je nestačí strávit a zužitkovat, pak si začneme látky ukládat do mezi-buněčného prostoru do zásoby.

Během vývoje člověka se tato schopnost více nebo méně užitečně uplatňovala například v době, kdy byl člověk lovcem a sběračem, kdy měl někdy dostatek potravy a jindy trpěl dokonce hladomorem. Pamětní systém člověka tedy myslí na zlé časy a přebytky ukládá. V dnešní době existují společnosti, kde není nouze o jídlo, což vede k dramatickému nárůstu „civilizačních chorob“. Mezi-buněčný prostor je přeplněn, detoxikační kapacita svou úlohu nezvládá. To přivedlo lidstvo přímo k epidemii obezity a chronických onemocnění. Více než kdy jindy potřebujeme slyšet o nových způsobech očisty těla. Příkladem může sloužit i níže uvedený systém.

Detox-Kit Heel k detoxikaci organizmu především v následujících případech:

  • celková detoxikační kúra,
  • harmonizace a normalizace imunitního systému po infekčních onemocněních,
  • podpora nespecifické imunity při chronických onemocněních,
  • podpůrná léčba při nádorových onemocněních (v klidovém i akutním stadiu).

Homeopatický detoxikační set Detox-Kit Heel obsahuje:
LYMPHOMYOSOT® – má drenážní efekt na lymfatický systém a mezi-buněčné prostory
NUX VOMICA-HOMACCORD® – příznivě ovlivňuje a normalizuje činnost jater, žaludku a střev
BERBERIS-HOMACCORD® – příznivě ovlivňuje a normalizuje činnost ledvin a močových cest.

Mezi-buněčný prostor zahrnuje pojivové tkáně a extracelulární tekutiny. Obklopuje všechny buňky a orgány v těle. Jedná se o podpůrné struktury pro tělní buňky a orgány. Klasická medicína zaměřuje svou pozornost především na buňky a orgány jako na klíčové faktory pro zdraví. V kontrastu toho východní medicína a moderní bio-energetická medicína soustředí pozornost  s větší intenzitou do okolního terénu nebo prostředí. Tvrdí, že buňky, tkáně a orgány v těle jsou zdravé v závislosti na kvalitě okolního mezi-buněčného prostoru, který obklopuje všechny buňky a tkáně. Problém u mnoha lidí je v tom, že tento prostor je velmi toxický a znečištěný.

Mezi-buněčný prostor je jako půda. Zemědělci vědí, že pokud chtějí vypěstovat zdravou plodinu, musí mít „zdravou“ půdu. Zdravá půda má mít právo na podíl jílu, písku, humusu, optimální pH, správný poměr živin, minerálů a vody. Zdravá půda musí být rovněž bez toxických látek, jako jsou chemické látky, pesticidy a těžké kovy.

Totéž platí pro moderní medicínu. Nemůžeme si myslet, že získáme zdraví pomocí chemických léků, jež se používají ke zmírnění příznaků, nebo pomocí chirurgického odstranění nemocných orgánů. Pravda o zdraví leží ve vytváření podmínek pro zdravý růst buněk, a to se stane jedině, pokud bude zdravý mezi-buněčný prostor.

Mezi-buněčný prostor si nyní nazveme užívaným pojmem MATRIX.

Z výše uvedeného pohledu lze Matrix považovat za zásadní systém těla. Začíná tam, kde se z kapilár uvolňuje kyslík a živiny do extracelulární tekutiny, a pohybuje se přes pojivové tkáně k okraji buněčných membrán, kde se živiny a kyslík předávají buňkám. Matrix je pohyblivý, plovoucí, jakoby rosolovitý systém. Probíhá zde také proces opačný, kdy se z buněk uvolňují zplodiny metabolizmu, a ty se přepravují lymfatickým systémem směrem k detoxikačním orgánům. Současně je Matrix připojen k hormonálnímu endokrinnímu systému prostřednictvím hormonů jdoucích krví. Matrix je také napojen na centrální nervový systém prostřednictvím periferních nervů, které zde mají svá zakončení. Matrix je prostor, kde se uplatňuje aktivita bílých krvinek imunitního systému. Matrix je komunikátor, reagující prostřednictvím informační sítě molekul na přítomnost útočníka. Je to interface, když si tento termín vypůjčím z počítačové terminologie, tedy síť hormonů, nervů a informačních molekul. Vytváří důmyslný systém zpětné vazby v celém těle a tvoří základ pro to, co víme, že existuje, a to je komunikace mysli a těla.