Geniální obranný systém

cm autoimunita1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Máme dar, geniální obranný systém se schopností rozpoznávat a vylučovat každou látku, jež je tělu cizí. Průmyslová revoluce posledních století vytvořila několik miliónů nových chemických sloučenin. V současnosti známe asi 150.000 substancí, které mohou způsobit alergii. Tento nárůst nových látek burcuje náš obranný systém až k hranici jeho možností, aby splnil svou úlohu…

Mezi svými pacienty vidím nejen chronicky nemocné, ale také mnohem více pacientů trpících alergiemi. Tento fakt si všichni uvědomujeme a všude se píše o ekologii a také o zdravém životním stylu. Teoreticky to všichni známe.

Ne všem těmto vnějším faktorům se dá ovšem vyhnout zdravým životním stylem a přírodní léčbou. Je to taková exploze, která způsobuje, že se v těle dříve nebo později hromadí tzv. homotoxiny = lidské jedy. Logicky stále v nižším a nižším věku…

Aktivně se bránit

Každý člověk dnešní doby by se měl aktivně bránit dalšímu vystavování se jedům a novým substancím. Již tento krok často stačí k zastavení dalšího zhoršování chronické nemoci. Ta se projevuje bolestí, zánětem. Projev nemoci je nepříjemný a přirozeně na něj reagujeme, nechceme, aby existoval, obtěžuje nás, zastavuje nás v činnosti, v radosti…

Je důležité, abychom si uvědomovali, co se v těle odehrává. Přirozená léčba považuje takové fyzické příznaky za obranné procesy těla a snaží se je nepotlačovat, ale podporovat.

Stará poučka říká: Oheň zánětu konzumuje lidské jedy. Považuje zánět za pomocníka našeho těla, pomocí něhož se tělo chce vrátit do stavu zdraví.

A toto pojetí je v protikladu s klasickou (školní, alopatickou, chemickou) léčbou, která reaguje na příznak lékem za účelem potlačení projevu nemoci. To je krátkozraké, nicméně efektivní. Většina lidí vnímá takový zákrok jakožto úlevu a hodnotí léčbu příznivě, se spokojeností, že se může nadále věnovat své činnosti.

Krátkozrakost tohoto způsobu léčení se projeví v tom, že zprvu akutní nemoc se přesune do formy chronické, s nutností trvalé konzumace potlačujícího léku.

Navzdory tomuto poznání se nekriticky používají léky označené předponou anti-, např. antiemetika – tj. léky proti zvracení, nebo léky proti průjmu, také léky proti zánětům, jindy léky potlačující imunitu, dále antibiotika a další.

Zvláště používání antibiotik vede k trvalým změnám v lidském imunitním systému, hlavně v prvních čtyřech letech života.

Zastavíme třeba infekci, ale

  • pro obranný systém jsme tím neudělali nic prospěšného. Naopak, zastavili jsme ho v jeho vývoji.
  • Navíc tím nebyla odstraněna příčina, nebyl zastaven přísun homotoxinů a stresujících faktorů (např. dítě dál chodi do školky, stravování neodpovídá jeho věku, rodiče doma klidně kouří…).
  • Je jen otázkou času, kdy se objeví další nemoc, zánět apod. A proces se opakuje stále dokola. Pak přijde na řadu trhání mandlí, odstraňování orgánů, nahrazování kloubů, přidávání bypassů…

Dokud neprovedeme čisticí terapii, nemůžeme dosáhnout uzdravení.

Ale není tím míněno jen to, že podnikneme nějakou detoxikační kúru podle určitého programu vašeho lékaře za použití různorodých substancí. To pomůže pouze dočasně.

Je třeba svůj dar chránit, a to již z pozice myšlení, správného rozhodování, kterou cestou se v životě vydat.

Je třeba si určit priority a zvážit, zda dáte přednost aktivitě s cílem získat co největší materiální statky za cenu zahlcení těla jedy… V případě, že se pak objeví nemoc, se také musíte rozhodnout, kterou cestou léčení se vydáte. A zda do svého programu zakomponujete relax, pobyt na horách, dostatečný pitný režim, rozumné stravování…

Máme dar, geniální obranný systém, ale musíme mu také v jeho činnosti pomáhat.