Chemické léky dohromady s přírodními produkty

cm bylinky hmozdyr 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Hned předem upozorňuji, že neznám žádnou seriozní vědeckou studii, která by se zabývala touto problematikou. Ještě je daleko doba, kdy do výzkumu přírodních látek bude investováno tolik peněz, co do současného výzkumu látek chemických. Navíc je při zvažování kombinace chemických a přírodních léčiv nutno kalkulovat s individuální reakcí každého klienta = co jeden klient snáší dobře, to může jinému škodit. Takže zde popíši opravdu jen obecně, co se může přihodit při současném užívání chemických léků a přírodních regeneračních produktů. Nejčastěji je to v situaci, kdy klient nejprve (zpravidla dlouhodobě) užívá chemické léky a pak z různých důvodů má zájem přidat si k nim nějaký přírodní produkt.

V podstatě může nastat několik situací:

    1. Ideální samozřejmě je, když se nestane nic špatného a trojice organismus+chemické látky+přírodní produkty se snáší dobře. Tak tomu je u valné většiny klientů v souvislosti s těmi přírodními produkty, které nejčastěji doporučuji v poradenské praxi.

Navíc lze v tomto případě předpokládat, že tiše a bez nápadných doprovodných projevů (viz níže) probíhají lépe i detoxikační pochody organismu a že některé přírodní produkty svým regeneračním vlivem mohou snížit pozdní rizika dlouhodobého užívání chemických léků.

    1. Daleko méně příjemné je, když je použit produkt se známým a opakovaně ověřeným regeneračním účinkem a najednou u nějakého klienta se tento léčebný efekt nedostaví – nedojde k žádnému zlepšení nebo SUBJEKTIVNĚ VNÍMANÉ zlepšení je tak malé, že neodpovídá vynaložené investici do přírodního produktu.

Důvod bývá ten, že přítomné chemické léky potlačily očekávanou regenerační reakci organismu.

  1. K poněkud dramatičtější situaci může dojít v situaci, když přírodní regenerační produkt změní zdánlivé dobré snášení chemických látek.


Je to často v situaci, kdy tělo není schopno kompletně vylučovat přijímanou chemii a někam část těchto pro něj toxických látek (nebo jejich metabolitů) ukládá = velmi často do tukových tkání, či do mezi-buněčného prostoru. Tento mezi-buněčný prostor v dospělém těle zaujímá až 16 litrů. Podrobně o problematice v něm uložených toxinů pojednává samostatný článek MUDr. Pavla Šáchy: Sám sobě léčitelem – vřele doporučuji tento článek k pečlivému prostudování.

Tělo je již svým způsobem přivyklé k příjmu toxických látek, takže sice jeho buňky stárnou rychleji, nebo někde v těle se pomalu schyluje ke vzniku jiného onemocnění – třeba i rakoviny – (tak, jak toxiny v mezi-buněčném prostoru působí na okolní buňky), ale v přítomném čase konzument chemie žádné nápadné problémy nemá.

Přírodní regenerační produkt může narušit výše uvedenou zdánlivou rovnováhu.

Tělo se pod jejich vlivem probere ze svého smířlivého útlumu a začne se proti toxickým látkám bránit – zvýšenou měrou se snaží těchto odložených látek zbavit. V rámci očistného procesu se látky dostávají zpět do krevního oběhu a začnou být zdrojem přechodných potíží.

Navenek to vypadá tak, že po podání účinných regeneračních látek se klientovi subjektivně DOČASNĚ přitíží a on si pak neprávem ztěžuje, že ty tablety přírodních látek co užíval měly na něj „nežádoucí účinky“ – stejně jako se to někdy přihodí i po klasických chemických lécích.

Rozdíl mezi domněle „nežádoucími“ a skutečně nežádoucími účinky je markantní až po delší aplikaci. – u většiny přírodních preparátů tyto nepříjemné projevy po nějaké době ustanou a klient si konečně povšimne, že se děje cosi pro něj užitečného – neboli že se jeho organismus začíná opravdu ČISTIT A REGENEROVAT.

Ale ne každý klient má tu trpělivost. Zato u skutečných nežádoucích účinků bývá klientovi stále stejně špatně nebo s každou další chemickou tabletou ještě hůř, dokud je definitivně nevysadí (často jen proto, aby si došel k lékaři pro nějaké jiné).

Teoreticky může nastat i riziko nebezpečně zvýšené hladiny léků, náhle vyplavovaného z tělesných depozit, spojené s vystupňováním jeho vlivu na organismus.

Z tohoto důvodu například patřím k těm lékařům, kteří zásadně odmítají cokoliv z přírodní medicíny doporučovat klientům užívajícím Warfarin či podobné léky, poškozující funkci krevních destiček = vzhledem k rizikům vnitřních krvácení.

Tyto klienty z alibistických důvodů ponechávám ve výhradní péči oficiální medicíny …

K podobně nepříjemným reakcím dochází také v souvislosti s usazeninami v tlustém střevu – v těchto nalepeninách je mnoho toxických látek a hnilobných bakteriálních zplodin, ale tělo je jim ZDÁNLIVĚ přivyklé – do té doby než dojde k výraznému poškození střeva zánětem nebo nádorem.

Některé přírodní látky svým detoxikačním účinkem mohou donutit organismus k zápasu s těmito usazeninami – některému klientovi se pak dočasně přitíží (například se objevují střevní potíže a páchnoucí objemná stolice doprovázená nápadným zhoršením pleti). Ne každý pak dokáže přečkat tuto nepříjemnou úvodní fázi a počkat, až se střeva dostanou z nejhoršího.

Na závěr připomínám:

Tento článek slouží k lepší informovanosti našich klientů = v žádném případě to nemá znamenat, že bude mít problémy každý, kdo k dosavadní chemické léčbě začne přidávat nějaké přírodní produkty. Ve většině případů je pravý opak pravdou.