Zázračná síla modlitby – 1. část

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Americký doktor Wayne Dyer kdysi napsal, že v přítomnosti „realizovaného Boha“ zákony hmotného světa neplatí. To, co se z lidského úhlu pohledu zdá nemožné, optikou boží logiky dostává úplně jiný rozměr…

Díky kvantovým fyzikům dnes už víme, že nežijeme v izolovaném vesmíru, ale že jsme ve skutečnosti na velmi jemných a subtilních úrovních navzájem propojeni – v širším slova smyslu nejenom s každou částicí světa, ale také se vším, co kdy existovalo, stejně jako s událostmi, které ještě nenastaly.

 

Jako lidé však máme většinou opačnou zkušenost. Zažíváme často bezmoc, jsme konfrontováni s omezeními vlastního těla a limity lineárního myšlení. Z pozice oddělenosti vnímáme svět mnohdy jako tvrdý, nepřátelský, a někdy dokonce jako zkažený. Modlitba je nástrojem, jak rozšířit své vědomí a spatřit místo toho krásu a hojnost všude, kam je jen možné dohlédnout. Jak se dotýkat zázraků a v tichu jejího působení být blíže Bohu, a tedy i sám sobě.

 

Jazykem modlitby jsou naše emoce

 

Gregg Braden se kdysi v jednom buddhistickém klášteře zeptal mnicha: „Když se modlíte, co u toho děláte? Co se s vámi děje uvnitř?“ A on slavnému americkému spisovateli odpověděl: „To, co vidíš, děláme, abychom v těle vytvořili pocit. Pocit je tou modlitbou.“ Braden potom vysvětluje, že v modlitbě nejde ani tak o slova, jako právě o pocit, který v nás vytvářejí.

 

Nejrychlejší cestou k tomu, aby se plnily naše modlitby, je tak být už teď v souladu s výsledným pocitem radosti, kterou budeme cítit, až se naše modlitba zhmotní (což je v naprosté shodě se zákonem přitažlivosti, který říká, že vnější okolnosti našeho života odráží stav našich dominantních vibrací – emocí). A jak to konkrétně udělat?

 

Modlitba v praxi

Byl to Ježíš, který nám již před mnoha staletími dal jasný návod. Jeho slova v původním aramejském jazyce po překladu do češtiny zní: „Tak proste bez vedlejších skrytých pohnutek a obklopte se odpovědí – buďte zahrnuti tím, co si přejete, aby vaše radost byla úplná.“

 

 

Pokud chceme být např. znovu zdraví, chtějí se po nás pouze dvě věci:

  1. Musíme být „obklopeni svým zdravím“ – tj. prožívat to, že jsme zdraví a děkovat za to.
  2. Zároveň naše velká touha po uzdravení nesmí vycházet z ega; nesmí být jakkoliv zabarvena netrpělivostí, pochybnostmi, a nesmíme jakkoliv vnitřně záviset na výsledku.

 

(pokračování příště)

 

Zdroje:

  1. Braden, G. (2008): Matrix – božský zdroj. Praha: Metafora.
  2. Klotz, N. D. (2001): Aramejský otčenáš. Praha: DharmaGaia.
Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.