Rhenium

Rhenium, (chemická značka Re, latinsky Rhenium) je velmi vzácný, těžký a tvrdý, odolný kovový prvek s vysokým bodem tání. Jméno dostal podle latinského názvu řeky Rýn – Rhenus. je řazen mezi kujné kovy.

Společně s uhlíkem a wolframem patří mezi nejvíce obtížně tavitelné prvky. Po chemické stránce má blízko ke vzácným prvkům ze skupiny platiny, s kterými má i společné to, že se velmi málo vyskytují v zemské kůře. V přírodě se lze jen vzácně setkat s tímto prvkem (ve formě minerálů nebo rud) a vzácně se vyskytuje i ve vesmíru. Získává se obvykle rafinací polétavých prachů, vznikajících při úpravě molybdenových koncentrátů, získávaných z původních sulfidických měděných rud. Největší zásoby rhenia se nacházejí na ostrově Itrup, který je součástí Kuril, souostroví, které patří k Ruské federaci.

Naprostá většina vyrobeného rhenia se používá k tzv. k legování slitin pro výrobu proudových motorů a plynových turbín. Z rhenia se vyrábějí termočlánky pro měření vysokých teplot a katalyzátory řady chemických reakcí.

Rhenium je v medicíně používané v radiofarmacii. Používá se ve formě sulfidu rhenistého.

Ten se připravuje redukcí kyseliny thiosírové, přesněji řečeno redukcí thiosíranu sodného v kyselém prostředí za přítomnosti tzv. rhenistanu a ochranného koloidu. Neredukované rhenium získané z generátoru ve formě je v nukleární medicíně nejčastěji nasazováno při metastázách rakoviny do plic a do kostí. Zde se používají sloučeniny značené radionuklidy rhenia 188Re a 186Re. Přípravě koloidů je třeba věnovat značnou pozornost, protože mohou vznikat částice různé velikosti a právě podle této dosažené velikosti se může jejich do jater, sleziny a kostí lišit.

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.