Předlékařská první pomoc alternativními metodami – Resuscitace

Při náhlé, život ohrožující nehodě, kdy jsou ohroženy životní funkce, je nutné poskytnout neodkladnou resuscitaci.

 • Zjistíme, zda je postižený při vědomí.
 • Zjistíme, zda dýchá, nebo chrčí a má ucpané dýchací cesty. V tom případě je musíme vyčistit. Při zástavě dýchání je postižený ohrožen dušením. Nedostatek kyslíku a přebytek oxidu uhličitého v krvi poškozují funkce všech orgánů.

Při poruše průchodnosti dýchacích cest se objevuje namodrání kůže (cyanóza) a do 3 minut ztráta vědomí a zástava oběhu. Dýchací cesty vyčistíme.

Pokud postižený nedýchá, zahájíme ihned umělé dýchání z plic do plic, případně nepřímou masáž srdce.

Při překážce v dýchacích cestách se může jednat o:

 • Zapadlý jazyk – časté u starých lidí ve spánku, když si vyjmuli zubní protézy. První pomoc spočívá v záklonu hlavy – pozor ale na poranění krční páteře. Není-li poškozena krční páteř, provedeme záklon hlavy. Lepší je spojit ho navíc s předsunutím dolní čelisti.
 • Při cizím tělese v dýchacích cestách se postižený dusí, bojuje o dech a snaží se kašlem cizí těleso odstranit. Nejjednodušší pomocí je úder mezi lopatky. Skloňte hlavu postiženého až pod úroveň hrudníku a poté ho několikrát silně udeřte do zad.

U kojenců a malých dětí provádíme následujícím způsobem – úderem mezi lopatky s hlavičkou níže.

Nebyl-li úder do zad dostačující, použijeme mnohdy účinnější Heimlichův hmat. Při něm se postavíme za postiženého a pěst tiskneme přímo pod prsní kost. Druhou ruku v pěst přiložíme na předchozí a prudce zatlačíme směrem k bránici.

U ležícího pacienta poklekneme rozkročmo nad jeho pánev čelem k jeho hlavě a spojenýma rukama provádíme údery směrem nahoru na dolním konci prsní kosti. Pokud jste sami a dusíte se, zatlačte si na břicho nebo lehněte na opěradlo židle.

V případě, že postižený nedýchá a jeho dýchací cesty jsou volné, provedeme umělé dýchání z plic do plic:

 • Přesvědčíme se, že postižený leží na dostatečně pevném podkladu.
 • Zakloníme mu hlavu tlakem naší ruky na jeho čelo tak, aby mu poklesla brada a otevřela se ústa, čímž uvolníme jeho dýchací cesty.
 • Palcem a ukazováčkem ruky, která drží čelo postiženého, stiskneme jeho obě nosní dírky a zhluboka se nadechneme, své rty přitiskneme pevně na ústa postiženého a vydechneme vzduch do jeho plic.
 • Při tom pozorujeme jeho hrudník, zda se zvedá.
 • Počkáme, až hrudník poklesne, a pokračujeme v dýchání z úst do úst.
 • Po prvních dvou deších hmatáme pulz na krční tepně. Je-li hmatný, pokračujeme v dýchání frekvencí jeden dech za pět vteřin – to je asi 12x za minutu.
 • U dětí do 10 let dýcháme rychleji – v intervalu asi po 3 vteřinách. U dětí dýcháme současně do úst a do nosu. U novorozenců pak velmi jemně frekvencí 40 dechů za minutu.
 • Občas zmáčkneme nadbřišek, abychom vypudili ze žaludku vzduch, který se tam mohl dostat.

Ukázka z knihy Předlékařská první pomoc alternativními metodami.

Zpět nahoru

CHCETE SE PŘIHLÁSIT K ODBĚRU MAGAZÍNU CELOSTNÍ MEDICÍNY?

Přihlaste se k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.