Regulační mechanismus těla

dítě 1 e1582028802855

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Geniální obrana

Lidské tělo je geniálně vytvořeno, a to tak, že má schopnost udržovat se zdravé. Pokud dojde k jeho napadení např. infekcí, nastoupí zcela automaticky obranný mechanismus, který se snaží tělo ochránit.

Riziko nákaz

O podzimu a zimě víme, že je to období zvýšeného rizika virových i bakteriálních nákaz. Například je nejčastější virus influenzy, para-influenzy, adenoviry, herpetické viry nebo bakterie z rodu streptokoků, stafylokoků, meningokoků, hemofilů… Ovšem mohou působit také toxiny, farmaka, nádorové a autoimunitní nemoci…

Popsaní činitelé (třeba bakterie) obsahují látku nazývanou pyrogen, ale ten se může uvolnit také uvnitř těla v reakci například na úraz, nádor a podobně.

 

Reakce na činitele

Bílé krvinky / makrofágy jsou tímto pyrogenem stimulovány a následně spouštějí kaskádu vnitřních biochemických reakcí, vedoucích ke zvýšené tvorbě prostaglandinu E2 v hypothalamu, který následně zvyšuje tělesnou teplotu a současně dochází k aktivaci obranných mechanismů těla (fagocytární funkce specifických bílých krvinek, tvorba interferonů, interleukinů a protilátek, katabolické procesy, které mohou zvýšit tvorbu imunoglobulinů…).

Lze tedy říci, že horečka je správná a žádaná reakce, první krok obrany.

Lékaři rozlišují dva typy horečky:

  • hypertermii – to je stav, kdy teplota stoupne nad 38 °C
  • hyperpyrexii – to je stav, kdy teplota dosahuje 41 °C.

V prvním případě termoregulační centrum funguje zcela normálně. Ve druhém případě tento mechanismus selhává, a zvláště u dětí je nutná hospitalizace.

 

Úvaha a postup

Teplotu do 38 °C lze považovat za normální reakci obrany, a proto není nutné ji automaticky snižovat, protože je, jak bylo výše uvedeno, známkou, že se tělo snaží samo účinně bránit. Předčasným snížením teploty byste vzali obraně její přirozený nástroj a umožnili byste například viru, aby se snadněji uplatnil a rozvinul své působení v těle. Pokud je dítě dobře hydratované, je v klidu, pak takovou teplotu snáší a zvyšuje se možnost samo-vyléčení.

Při teplotách vyšších než 38 °C se zvláště u dětí zvyšuje potřeba tekutin o 10–20 % na každý stupeň teploty. Proto je potřeba trvale po malých dávkách podávat tekutiny. Praxi lze zahájit metodou studeného zábalu či sprchy, a pokud teplota neklesne, podáte léky na její snížení. Místnost má být dostatečně větrána a vzduch zvlhčován.

V případě malých dětí je také důležité, aby bylo kolem nich klidné prostředí; dítě má pociťovat bezpečí a jistotu. Není vhodná panika, projevovaný strach a obavy o dítě, neboť je dítě vnímá a snadno by u něho mohlo dojít k tzv. programování nemoci podle pravidla: Čeho se bojíš, to si přivoláš.

Je vhodné, aby zasedala „rodinná rada“ a uskutečnila rozbor proběhlé situace, tj. ujasnila si pravděpodobné kritické faktory, jež se podílely na rozvoji této příhody: například prochlazení, nevhodné oblečení, přítomnost v místě epidemie, stresová situace v rodině, v kolektivu dětí, přetížení úkoly. A pak je dobré se z toho poučit a situaci příště neopakovat. Naopak věnovat více pozornosti prevenci, otužování, včasnému vybavení potravními doplňky k posile imunity, je také vhodné zamyslet se nad stravováním, zda v jídelníčku nepřevažují cukry, zda v něm nechybí ovoce a zelenina.

 

V úvodu bylo napsáno, že lidské tělo je geniálně vytvořeno, a to tak, že má schopnost udržovat se zdravé. Ano, ale je třeba mu v tom pomáhat.

 

 

Zpět nahoru