Rakovině se daří bez kyslíku

Dnešní zamyšlení navazuje na článek „Bez kyslíku není život“, který popisuje fyziologické uplatnění kyslíku pro zdravý život, a naznačuje, co se v těle děje, když je v něm kyslíku málo. Mezi nejtěžší situace v životě člověka patří bezesporu rakovina.

Společným znakem většiny případů rakoviny je nízká hladina kyslíku, hypoxie.

  • Otto Warburg, držitel Nobelovy ceny za medicínu, zjistil, že proliferace (šíření) rakoviny nastává bez kyslíku. Rakovinné buňky se přizpůsobují situaci s nízkým obsahem kyslíku a celý proces šíření je dokonce agresivnější. Takové buňky mají tendenci narušovat okolní zdravou tkáň a snadněji se rozšiřovat. V takovém prostředí bez dostatku kyslíku se rakovinné buňky často geneticky deformují (mutují), což onu agresivitu ještě více zesiluje, a pak jde o neovladatelný stav. Vznikají početné nezralé rakovinné kmenové buňky, které jsou „neviditelné“ pro imunitní systém a skrývají se v různých částech těla.
  • Profesor Gregg Semenza z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center v Marylandu v USA napsal: „Máme ještě hodně otázek, které je třeba zodpovědět, ale již nyní víme, že hypoxie, to je prostředí v tkáních, kde je nedostatek kyslíku, které nacházíme například u pokročilého stadia rakoviny prsu, vyhovuje rakovinným kmenovým buňkám. Podle profesora Semenzy „může chemoterapie zničit víc než 99 % rakovinných buněk v nádoru, ale nedokáže zničit malou populaci rakovinných kmenových buněk, jež jsou zodpovědné za následující relapsy a metastázy rakoviny“.

Klíč k pochopení

Rakovina používá hypoxii jako ochranný štít proti radioterapii a chemoterapii. Čím je hypoxie hlubší, tím více rakovina odolává léčbě. Kyslík má tedy velmi významný vliv na léčbu a hypoxie představuje vážnou překážku úspěšné terapii.

Radiační terapie

Je proti rakovině s hypoxií méně účinná, protože záření potřebuje reagovat s kyslíkem uvnitř rakovinné buňky, aby narušilo schopnost rakovinných buněk se množit. Když je rakovinná buňka hypoxická, záření ji nedokáže účinně zničit. Při běžné radioterapii jsou oblasti nádoru s vysokou koncentrací kyslíku až trojnásobně citlivější na léčbu než v oblasti bez kyslíku.

Chemoterapie

Hypoxie ji sabotuje, způsobuje neschopnost organizmu na ni reagovat. Účinnost protirakovinných léků v místech, kde působí rakovina, je omezena nízkou hladinou kyslíku a kyselým prostředím rakoviny v důsledku anaerobní glykolýzy, protože některé chemoterapeutické léky vyžadují kyslík k vygenerování volných radikálů, které zabíjejí rakovinné buňky, ale v případě, kdy je v místě rakoviny hypoxie, jsou neúčinné.

Kritický faktor

Lze tedy říci, že hypoxie při probíhajícím rakovinném procesu je kritickým faktorem, jenž

  • podporuje recidivu zhoubnosti nádorů a
  • působí negativní odpověď na většinu léčebných procesů rakoviny.

Dodávat kyslík

Člověk by si tedy mohl říci: Dobře, budu tedy vdechovat kyslík, tím zlepším ony parametry a moje léčení bude mít větší efekt.  Žel, skutečnost je poněkud jiná. Vdechujeme vzduch, který obsahuje asi 21 % kyslíku, ten se váže na červené krvinky a malé množství je rozpuštěno v krvi. Ale je třeba vzít v úvahu fakt, že červené krvinky mají omezenou transportní kapacitu vázání kyslíku. I kdybychom vdechovali 100 % kyslíku, transportní kapacita červených krvinek se tím nezvýší. Po dobu aplikace se zvýší množství kyslíku rozpuštěného v krvi, ale nezvýší se kyslík vázaný v krvinkách. Množství rozpuštěného kyslíku v krvi je určeno atmosférickým tlakem. Z toho vyplývá, že vdechování 100 % kyslíku za normálního tlaku nemá u normálně dýchajícího člověka z fyzikálního hlediska prakticky žádný efekt.

  • Jisté zlepšení poskytují hyperbarické komory, když nabízejí kyslík v přetlaku. Při zvýšení tlaku nad úroveň tlaku atmosférického na dvoj- až trojnásobek dochází ke zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi, a tento kyslík se snadněji dostane do oblastí nepřístupných červeným krvinkám. Tím se zlepší zásobení kyslíkem do tkání postižených hypoxií.
  • Zkoumá se také fyziologie účinku kyslíku, který se dostane do těla prostřednictvím kyslíkem přesycené vody, a to ve formě koupelí a vtírajících gelů a také pitím vody bohaté na kyslík.

Tedy určité mechanizmy jsou známy, nicméně v případě rakoviny jde již jen o řešení následku. A je zřejmé, že k hypoxii nedochází náhle, nýbrž ji lze obvykle považovat za následek dlouhodobého nedostačujícího způsobu dýchání.

Raději tedy volám po prevenci, píši i tento článek, abych ukázal, jak je důležitá systematická péče o dobré dýchání, cvičení, pohybovou aktivitu, procházky v lese, chození NORDIC WALKING, pitný režim, vyvážené stravování, boj s oxidativním stresem. Dále je nutno omezit sezení u počítače a televize, při němž se evidentně projevuje takzvané mělké, povrchové dýchání, jež bývá na škodu vůči zdraví; vyhovuje naopak nemoci, na jejímž konci je rakovina.

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.