Perspektivní chitosan

Chitosan má výrazně lepší schopnost vázat tuk než vláknina rostlinná. Pojme 4-6 x větší množství tuků vzhledem k vlastní hmotnosti. Zjednodušeně řečeno chitosan se váže k potravinovému tuku a zamezuje jeho vstřebání do krve. Zadržený tuk následně vylučuje z organizmu.

Chitosan = označení živočišné vlákniny, která je součástí krunýře korýše

 • Velká experimentální pozornost je věnována chitosanu pro jeho schopnost vychytávat tuky; ta je totiž větší než u některých chemických léků.
 • Chitosan má výrazně lepší schopnost vázat tuk než vláknina rostlinná. Pojme 4-6 x větší množství tuků vzhledem k vlastní hmotnosti. Zjednodušeně řečeno chitosan se váže k potravinovému tuku a zamezuje jeho vstřebání do krve. Zadržený tuk následně vylučuje z organizmu.

Funkce chitosanu

Žlučové kyseliny tvoří shluky molekul (micely), které obsahují cholesterol, aby se mohly vstřebat přes stěnu tenkého střeva.

 • Chitosan zachycuje a váže tyto shluky, čímž se podílí na snížení obsahu emulgovaného cholesterolu.
 • V tlustém střevě chitosan brání přeměně cholesterolu na koprostanol, což zvyšuje vylučování cholesterolu stolicí a snižuje jeho přenos do krevního séra.
 • Zlepšuje současně funkci tlustého střeva, ovlivňuje střevní flóru tím, že váže toxické bakterie a opět i ty odvádí z těla.
 • Zmírňuje plynatost. Chitosan je látka bezpečná a lze jej použít také proti dně a u nemocí, kde je charakteristická tvorba ledvinových kamenů.
 • Rovněž je referováno o pozitivním vlivu chitosanu z hlediska ochrany jaterního parenchymu.
 • Pomáhá při zácpě – je to přece nestravitelný polysacharid = vláknina, a tak podporuje peristaltiku a zlepšuje funkci střeva ve prospěch snadnějšího vyprazdňování.
 • Některé práce ukazují na to, že chitosan má schopnost antibakteriální vůči některým grampozitivním bakteriím, jako jsou např. známé bakterie staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, bacillus subtilis, dále i vůči gramnegativním bakteriím typu pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, proteus vulgarit.

>> Přesný mechanizmus tohoto efektu není znám, ale vědci popisují několik možností, proč se tak děje; jednou z nich je zjištěný fakt, že kladně nabité aminoskupiny glukosaminových jednotek reagují s negativně nabitými komponenty na povrchu buněčných membrán mikroba, čímž změní propustnost a způsobí vylití vnitřního obsahu buňky, což přispívá k zániku mikroba. Některé studie poukazují na to, že chitosan získaný z houbičky shiitake má dokonce vyššíantibakteriální účinnost než chitosan získaný z korýšů.

 • Některé zprávy hovoří o účinku antimykotickém, např. při potížích s kvasinkou.
 • Nadějné studie ukazují na možnost protirakovinné aktivity chitosanu; zatím se hledá forma využití chitosanu a jednou z nich je použití upravené formy chitosanu jako nosiče protinádorové látky na místo účinku.
 • A dále se zkoumá, jak by bylo možno využít schopnosti chitosanu neutralizovat vedlejší účinky léčiva.
 • Poslední dobou je věnována pozornost antioxidační aktivitě chitosanu. Opět je několik možných mechanizmů a jedním z nich je předpoklad, že jeho amino- a hydroxyskupiny reagují s agresivními radikály za tvorby stabilnějších forem radikálů.

>> Chitosan vykazuje prospěšné biologické aktivity. Lze to dokumentovat tím, že narůstá počet publikací a vědeckých prací, které zkoumají jeho využití v nejrůznějších aplikacích.

>> V oblasti farmacie je to jeho již zmíněná schopnost nosiče různých léčiv, schopnost cíleně působit na postiženou tkáň a schopnost odstraňovat některé nežádoucí vlastnosti léčiv, a tím zvýšit jeho biodostupnost.

>> V medicínské praxi používáme chitosan zvláště v boji s nadměrnými tuky. Proto se chitosan stává součástí receptů programu hubnutí.

Specifikum užívání

Počet tablet či kapslí užíváme specificky – podle předpokladu obsahu tuků v daném jídle, jež se chystáme sníst, a to asi 10 – 20 minut před jídlem. Účinek chitosanu se zvýší současným podáním vitaminu C.

Zpět nahoru