Nové dýchaní – nová naděje

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co dělá náš život skutečně šťastným, radostným v každém věku? Odpověď je jednoznačná: ten neocenitelný zdroj je zdraví! Délka lidského života je v současné době kolem 70 let. Ale toto zdaleka není potenciál daný člověku přírodou.

Pokud tento věk označíme 100 %, potom pouze třetina připadne na období, kdy je člověk práceschopný a tvořivý. Většinu života tvoří stáří, které se obecně považuje za čas vyhasínání. Všeobecně známá fakta o rezervách člověka v extrémních podmínkách mluví samy za sebe: bez jídla může člověk přežít 40 dní, bez vody kolem 3 dní. Bez dýchání nevydrží průměrný člověk ani 3 minuty. Na čem je tedy život závislý? Odpověď se sama nabízí. Je natolik jednoduchá, že se nad ní ani nezamýšlíme: je to vzduch a dýchání, neboli nakolik správně dýcháme. Pokud parafrázujeme známý aforismus o tom, že člověk je to, co jí, tolik oblíbený dietology a odborníky na správnou výživu, pak můžeme říci, že člověk je to, co a jakým způsobem dýchá.

Kniha, kterou jsem napsala ve spolupráci s autorem dýchacího trenažéru V. Frolovem, vyšla v České republice poprvé v roce 2002. Ve stejném roce jsme také obdrželi k dýchacímu trenažéru Frolova certifikát. V této knize (1. část) se vysvětluje, proč je důležité naučit se správně dýchat. Také tu najdeme vysvětlení, proč se pomocí dýchacího trenažéru uzdravují nemocní astmatem a chronickou bronchitidou. V jednotlivých kapitolách můžeme najít odpovědi pro nemocné ischemickou srdeční chorobou a pro osoby s chronickým únavovým syndromem. Podává se zde vysvětlení, proč se normalizuje funkce žláz s vnitřní sekrecí. Pro důchodce se uvádí speciální metoda „odstařování“.

Na stránkách této knihy se rozebírají otázky jako energetická, psychologická a fyziologická stránka dýchání. Autor přistupuje zajímavě k otázkám týkajícím se gynekologických nemocí (myomy, cysty). Jsou objasněny možnosti řešení otázky diabetu. V této knize se uvádějí materiály, jež nám dovolují vyvodit závěr: „Dýchaní s pomocí dýchacího trenažéru Frolova není všelék, zasluhuje však největší pozornost.“ Chceme věřit, že po pročtení knihy u vás vznikne zájem k dýchacímu trenažéru a chuť ho vyzkoušet. Trénink nebo dýchací gymnastika jsou novým stupněm v rozvinutí návyků ovládání svého těla a intelektu.

Začátkem roku 2009 vyšla nová kniha „Nové dýchaní – nová naděje“, jež představuje praktické výsledky použití trenažéru lidmi všech věkových kategorií s nejrůznějšími nemocemi. Kniha obsahuje zajímavý fotografický materiál. Na fotografiích uvidíte jak pětileté děti (mateřské školky a ozdravná zařízení), tak i členy klubu endogenního dýchaní Ostrava, z nichž nejstaršímu účastníkovi je 91 let. Neloučíme se vámi a doufáme, že se s vámi setkáme na stránkách našich dalších publikací.

Knihy MUDr. Taťány Kozlovové Nové dýchání nová naděje – 1. díl a Nové dýchání nová naděje – 2. díl naleznete v naší nabídce.

Zpět nahoru