Někdy je lepší se tolik nesnažit (o čtvrté dohodě M. D. Ruize)

Knihu Čtyři dohody u nás zpopularizoval stejnojmennými divadelními představeními pan Jaroslav Dušek. Jedna z dohod (ta čtvrtá) říká, že máme dělat věci tak nejlépe, jak dovedeme – ani více ani méně, než to jde: „Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie,“ vysvětluje Don Miguel Ruiz.

Sám jsem kdysi napsal, že deprese je nahromaděný odpor. A štěstí, to je naopak aktivita. „To, co nás učiní skutečně šťastnými, to jsou činy,“ píše Ruiz (2001: 82).

Buďme aktivní. Problém je, když se snažíme příliš

Vrcholnému stavu prožívání a jednání se říká stav plynutí (flow). Flow je dokonalé potěšení z činu. Stav aktivní koncentrace. Mizí čas, zvětšují se naše možnosti.

Naopak když se nadměrně snažíme, nejdeme tou nejvyšší cestou. Podle zenové filozofie právě křečovitá snaha narušuje přirozený tok – plynutí.

Ve videu Odhodlání vás nikam nezavede říkají E. a J. Hicks, že když se snažíme odhodláním něco uskutečnit, tak právě tento náš pocit –  že je potřeba se s danou záležitostí vypořádat pomocí silného odhodlání –  nás dostává mimo soulad a brání nám danou věc uskutečnit.

Snažit se je egoistické

Většinou se snažíme kvůli nějakému očekávání, odměně. Dělat věci tak, jak nejlépe dovedeme, znamená dělat je z lásky – bez očekávání.

Když děláme věci, protože je děláme rádi (aniž cokoliv očekáváme), zjistíme, že nás uspokojuje samotná cesta, a ne cíl. Paradoxně pak přijde i „odměna“ – většinou dostaneme více, než jsme si dokázali představit.

Když se nesnažíme vyhrát,

máme šanci na výhru mnohem větší. 

Úchvatně to vyjádřil taoistický mistr Čuang-c´, kterého cituje v knize Leností k úspěchu Fred Gratzon (2010: 94):

„Když lukostřelec střílí jen tak, všechen um stojí při něm.

Když ale střílí o mosaznou sponu, už je nervózní…

Cena ho rozdělí.

Dává si pozor.

Myslí více na vítězství než na střílení –

a ta potřeba vyhrát vyčerpá jeho sílu.”  

Právě tato křehká rovnováha – ani se nesnažit, ani nečinit věci ledabyle – je zmiňovaným tajemstvím.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.

Citované zdroje:

Gratzon, Fred (2010): Leností k úspěchu. Mamadam: Praha

Ruiz, Don Miguel. (2001) : Čtyři dohody. Pragma: Praha.

Hicks, Esther a Jerry (2017): Odhodlání vás nikam nezavede, www.abraham-hicks.cz

Zpět nahoru