Kouření a infekční choroby

Na toto téma již bylo sepsáno několik článků a byly provedeny četné studie. Poukazují na fakt, že kouření lze brát jako závažný rizikový faktor pro mnohé choroby, tedy také pro náchylnost k infekčním chorobám.

 

Nesprávné obranné reakce

Vysvětluje se to tím, že při dlouhodobém kouření dochází k nesprávným obranným reakcím imunitního systému a následně k poškození sliznic respiračního traktu. Dříve se studie zaměřovaly na souvislosti s chřipkou a bylo prokázáno, že kouření dvojnásobně zvyšuje riziko nákazy v porovnání s nekuřáky. V minulé době, kdy probíhala epidemie MERS, vyvolaná virem příbuzným současnému koronaviru, se ukázala vyšší úmrtnost na toto onemocnění v porovnání s nekuřáky.

 

Výsledky studie

Je logické, že v současné době probíhající epidemie COVID-19 vede vědce k novým studiím se stejným cílem. Studie nejsou zcela přesné, je sledováno a vyhodnocováno malé množství pacientů k tomu, aby byly výsledky srovnatelné s velkými studiemi, ale přesto se již nyní ukazuje, že kouření představuje negativní prognostický faktor. Studie byly prováděny v Číně. Zde uvedu jen ukázku ze studie Guan et al. na vzorku 1099 sledovaných pacientů.

Z celkového počtu pacientů byl u 173 pozorován závažný průběh onemocnění. U nemocných se závažným průběhem bylo 16,9 % aktivních a 5,2 % bývalých kuřáků, zatímco u pacientů s nezávažným průběhem onemocnění bylo 11,8 % aktivních a 1,3 % bývalých kuřáků. Tedy u kuřáků bylo pozorováno 1,4× vyšší riziko závažného průběhu infekce.

 

Klíčový receptor

Při kouření dochází častěji ke zvýšené náchylnosti receptoru, který je klíčový pro vstup viru do buněk hostitele. Jde o receptor pro angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE2) a nachází se mimo jiné převážně v plicích. Vazba k tomuto receptoru je pro virus velmi pevná, což zvyšuje pro daného pacienta závažnost průběhu nemoci. U kuřáků je pozorováno snadnější vyčerpání imunity, a protože plíce jsou u kuřáků místem nejmenšího odporu, snadněji se zde rozvíjí plicní nedostatečnost s nutností umělé plicní ventilace. Definitivní potvrzení těchto myšlenek bude vyžadovat další klinické studie.

Nicméně využívám argumenty těchto studií, abych podpořil protikuřáckou kampaň v dobrém úmyslu pomoci snížit riziko lidem, kterých se to týká, aby pro ně vznikl podnět skoncovat s kouřením nezávisle na tom, jak dopadne epidemie Covid -19.

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.