Jak se postavit k apoptóze?

Téma apoptózy, které jsem dnes zvolil, je hodně specifické, ale okolnosti a dotazy našich čtenářů mne vedou k tomu, abych ho alespoň ve zkrácené formě našim čtenářům objasnil.

Každá buňka má svou dobu existence, a když nastane čas, její život končí. Zánik buňky může být neplánovaný, ale také plánovaný – a o tom je apoptóza.

Nekróza

Nekróza je neplánovaný zánik buňky. Působením enzymů a působením fyzikálních jevů, které způsobují změnu teploty, pH atd., se změní struktura bílkovin (denaturace), a to vede k rozpadu buněčné membrány a vnitřek, cytoplazma, se vylije do mezi-buněčného prostoru. Tělo se začne chovat tak, jako by zde bylo něco cizího – aktivuje se likvidační mechanizmus – fagocytóza s cílem odstranit z těla všechno, co tam nepatří.

Apoptóza

Apoptóza je plánovaný zánik buňky. Je to účelový děj, který je naprogramován v genech jedince, a smyslem je, aby si buňka sama způsobila svůj zánik, pokud přišel její čas a svou úlohu v těle již splnila. To si můžete představit např. procesem zmenšení dělohy po porodu. Nekróza je děj patologický, stává se podkladem dalších procesů v těle, jako je zánět, autoimunitní reakce apod. Při apoptóze nedochází k žádné zánětlivé reakci.

Celý proces tak trochu připomíná pohádku o Dařbujánovi, který zavřel smrtku do sudu a následkem toho žádný živý tvor nemohl umřít. Ale v realitě světa neexistuje věčný život. Nelze zastavit přirozený zánik buňky. Žel, popsaný mechanizmus může také selhat.

Souvislosti zvýšené či snížené apoptózy s rozvojem jiných nemocí

Pokud se apoptóza projevuje nadměrnou aktivitou, vede to k rychlejšímu poškození (hypotrofii) tkáně. Snížená aktivita apoptózy souvisí se schopností rozlišit opotřebované buňky, potom však nedochází k jejich odstraňování, a tyto buňky se v organizmu hromadí.

Apoptóza má v „popisu práce“ likvidaci určitých T-lymfocytů, které by mohly reagovat s vlastními antigeny. Pokud je schopnost apoptózy snížena, zvyšuje se pravděpodobnost rozvoje autoimunitní nemoci, třeba revmatoidní artritidy, lupus erythematodes

Představte si situaci, kdy se v těle objeví rakovinné buňky, apoptóza je narušena, a to způsobuje, že rakovinné buňky nemohou umřít!!

Apoptóza má také velký význam během těhotenství a vývoje plodu, kdy se vlivem poruchy apoptózy narodí dítě s vývojovou vrozenou vadou, některý orgán se nedostatečně vyvine apod.

Apoptóza na třech úrovních

Vědci dnes mají poměrně dokonale zpracován mechanizmus fungování apoptózy a faktory, které ji mohou ovlivnit. Jde o procesy na třech úrovních.

  1. Apoptóza se řídí signálem, který rozhoduje, že buňka zemře. Tento signál může být ovlivněn vlivy zvenčí i zevnitř.
  2. V druhé úrovni, která se nazývá exekuce apoptózy, probíhá děj v několika kaskádovitých krocích, a přitom každý z nich může být ovlivněn.
  3. A konečně jde o procesy fagocytózy speciálních váčků.

Je možné léčení poškozené apoptózy?

Vědecké týmy pracují na tom, jak vyvolat apoptózu v případech, kdy nefunguje správně, např. u nádorů. Indukce (vyvolání) apoptózy v nádorových buňkách je považována za klíčovou terapii i prevenci rakoviny. Výzkumy probíhají v rovině chemických látek, ale také v rovině látek získávaných z rostlin, ovoce a zeleniny.

V praxi jsou uznávány tyto metody léčby rakoviny: chirurgický zákrok, ozařování, různé léky a chemoterapeutika, jsou vypracovány přesné protokoly. Tyto postupy poskytnou dočasnou úlevu od příznaků, prodloužení života, ale úspěšný lék proti rakovině by měl zabíjet nebo zneškodňovat pouze rakovinné buňky, a to je stále velký problém. Poškození normálních buněk při léčbě je stále běžné. Pokud provedeme rozbor uskutečněné terapie, jsme na rozpacích, zda pacient zemřel na vlastní rakovinu, anebo v důsledku chemoterapie.

Je tedy zjevné, že ideálního stavu při léčení nádorových onemocnění je možné dosáhnout současně prováděnou indukcí (vyvoláním) apoptózy.

Zpět nahoru