Jak pomocí psychoterapie vyléčit psychosomatické obtíže?

Psychoterapie je metodou, která pracuje s myšlenkami, emocemi, fyziologickými (tělesnými) projevy a chováním. Někteří psychoterapeuti zohledňují při práci se svými klienty i spirituální rovinu, která též ovlivňuje, co se v člověku děje. Práce s tělem a jeho aktuálními i dlouhotrvajícími projevy je běžnou praxí psychologické péče o klienta.  Pro porozumění tomu, co se v psychoterapii odehrává, je důležité nejprve porozumět, co se odehrává v lidech.

Psychosomatika vystihuje problematiku, kdy si uvědomujeme, že psychické prožívání má vliv na fyzické tělo. Daná provázanost funguje i naopak – fyzické tělo ovlivňuje psychické zdraví. V západní medicíně dlouhou dobu stálo v popředí zabývání se nemocemi především v materiálních souvislostech (tím co jde změřit, laboratorně otestovat, operovat…). Paradoxní k tomu je fakt, že pojem psychosomatiky byl do medicíny zaveden již před více než 200 lety.

Provázanost těla – bludný kruh

Tím, že mezi mozkovými buňkami proběhne elektrický impulz, vznikají myšlenky. Tyto myšlenky mají podobu představ, přesvědčení, či hodnocení. Jestliže naše mysl vyhodnotí, že se nacházíme v potenciálním ohrožení, aktivuje se stresová reakce: pocítíme strach a začnou se uvolňovat stresové hormony. Těsně po této reakci se tělo začne připravovat na prehistorickou reakci boje nebo útěku (výjimečně také zamrznutí nebo vypnutí vědomí). V těle začneme pociťovat napětí, začnou se třást ruce, zčervenáme, sevře se nám břicho, rozbuší srdce, začneme se potit, zúží se nám vnímání…

Tyto procesy v těle, jsou vlastní člověku i zvířatům a dříve pomáhaly lidem přežít a vypořádat se s VNÍMANÝM nebezpečím. V dnešní době už pro nás není nebezpečný medvěd, který by nás ohrozil při sběru potravy, ale potkáváme se s jinými potenciálními nebezpečími: Náš stresový systém už není tak často stimulován dravou šelmou, která by nás ohrozila na životě, ale písemkami, zkouškami, nároky okolí, volbou povolání, termíny v práci, výkonovými normami, hypotékou, konflikty na pracovišti… Od dětství v naší společnosti si přivykáme na nové stresory, kterými je tlak na výkon, efektivita, produktivita, socializace apod.

Projevy emocí v nemocích

Když naše mysl něco vyhodnotí jako ohrožující, cítíme strach; když naše mysl vyhodnotí že se nám nedaří, cítíme smutek apod. Zároveň můžeme pociťovat negativní emoce i bez vnějších spouštěčů, konkrétně, když se nacházíme v dlouhotrvajícím vnitřním konfliktu. Veškeré emoce, které jsou vyvolány myšlenkami, mají vliv na to, jak naše tělo zareaguje. Při častém prožívání negativních emocí se zvyšuje krevní tlak, dochází k nadměrné stimulaci žaludku, což vede k překyselení, oslabí se imunitní systém, naše tělo přestane vhodně hospodařit s živinami a minerály… V důsledku této provázanosti vzniká široké spektrum onemocnění. Z typických „psychosomatických“ nemocí lze uvést chronicky zvýšený krevní tlak, žaludeční vředy, astma, zvýšenou činnost štítné žlázy, chronický zánět střevní sliznice, revmatoidní artritidu, ekzémy. Samozřejmě i to, že onemocníme např. chřipkou souvisí s tím, jak funguje imunitní systém, který je nadměrným stresem oslaben.

Psychoterapie v kontextu psychosomatiky

Psychoterapeuti by měli být vybaveni technikami, které umožní lidem podívat se na svou životní situaci racionálněji, bez zkreslení, které generuje naše mysl. Často klienti v terapii zjišťují, že věci a události, které je stresují vlastně nejsou sami o sobě stresující, ale jejich mysl to z nějakého důvodu hodnotí jako ohrožující. Díky zkrocení myšlenek je možné naučit se ovlivňovat emoce i tělesné reakce. K psychosomatickým onemocněním můžeme přistoupit i z opačného pohledu, skrze tělo začneme ovlivňovat psychické prožívání. Například než si vzít lék na uklidnění, psychoterapeut může naučit klienta, jak správně dýchat, uvolnit svalové napětí a tím zmírnit svoji úzkost.

V dnešní době je možné využít efektivní pomoci i díky dostupnosti online psychoterapie. Každý může vybrat psychoterapeuta, se kterým by chtěl pracovat na svých tématech.

Ideální je, když se člověk stane sám sobě terapeutem, a naučí se rozumět mechanismům svého těla. Díky sdílení osobních témat s odborníkem, je klientovi umožněno podívat se na svůj život a nemoc z jiného pohledu. V psychoterapii lze narazit i na provázanost běžných okolností, které přispívají k udržování nepohody. Například tím, že jsme ve stresu málo spíme; tím, že málo spíme jsme ve stresu. Tyto bludné kruhy je možné v psychoterapii efektivně vyřešit a zvolit způsob, jak z nich nejpohodlněji ven. Psychoterapie není o dávání moudrých rad, ale je o těsné spolupráci, kde se klient učí novým způsobům chování a myšlení.

Uzdravení vyžaduje změnu, ale k tomu, aby byla trvalá, musí proběhnout komplexně. Psychoterapie umožňuje činit malé pokroky na úrovni mysli, emocí, vnímání, ale díky nim dochází k velkým změnám na úrovni fyzického těla. Konkrétně se jedná o porozumění tomu, co nás udržuje v nemoci a proč v daném chování setrváváme. Dále se jedná o poznání faktorů, které na nás negativně působí, což přináší objevení řešení, jak se s nimi vypořádat. V souladu s tím, v psychoterapii dochází k uvolnění potlačeného napětí a konfliktů, které naši duši a tělo udržovali dlouho ve střehu. Psychoterapie dokonce dokáže dělat změny i mimo tělo klienta! Prací na sobě můžeme působit na vztahy s ostatními a tím ovlivnit svoje i jejich zdraví.

Dělat něco dobrého pro svoje psychické i tělesné zdraví lze i z pohodlí vlastního domova. Dle výzkumů, psychoterapeutické setkání má stejnou efektivitu při setkání tváří v tvář, tak online. Existují platformy, kde si můžete vybrat psychoterapeuta dle svých preferencí.

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.