Jak fungují enzymy

travici enzymy

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Impulsem k tomuto článku byla skutečnost, že v současnosti není na trhu (dá se říci celosvětově) volně prodejný lék obsahující směs enzymů (a navíc k tomu rostlinný flavonoid rutin). Jeho název bohužel není možné z legislativních důvodů uvést. Tento volně prodejný lék je součástí léčby, označované jako systémová enzymoterapie.

Enzymů je obrovské množství (doposud jich bylo popsáno kolem tří tisíc). Jedná se o bílkoviny. Jejich význam spočívá v tom, že řídí biochemické reakce v našem organismu katalytickým způsobem (jsou také označovány jako biokatalyzátory).

Zjednodušeně to znamená, že vedou reakci jinou reakční cestou, čímž umožňují energeticky méně náročný průběh reakce. Tím určují povahu a také rychlost reakcí. Aby mohl enzym ovlivnit určitou látku, musí náležet k určité látce (substrátu) a prostě spojit se s ní, jako když vložíme klíč do zámku.

Enzymy obecně jsou výrazně specifické a obvykle přeměňují jeden nebo několik málo substrátů, a to jedním definovaným způsobem. Způsob jejich působení spočívá v ovlivnění rychlosti chemických reakcí snižováním jejich aktivační energie. Aktivita enzymů je závislá hlavně na koncentraci substrátu, teplotě, pH a přítomnosti aktivátorů a inhibitorů. Co všechno enzymy mohou ovlivnit?

Například se podílejí na všech procesech látkové přeměny, přeměně potravy na stavební součásti, energii a pohyb, odstraňování zestárlých a opotřebovaných buněk i na jejich náhradě novými buňkami, na zneškodňování odpadních látek metabolismu, na nervové činnosti a myšlení, na obraně těla proti mikrobům i jiným škodlivinám nebo na hojení všech druhů zánětů.

Zpět k systémové enzymoterapii. Jak jsem se zmínil využívá proteolytických enzymů. Jinými slovy enzymů, které umí štěpit bílkoviny (vlastně enzymy jako jedny bílkoviny štěpí druhé bílkoviny). tato léčebná metoda se uplatní při celé řadě stavů (enzymoterapie na revma, na záněty, otoky apod.). Zasahuje v jednotlivých fázích zánětlivé reakce a imunitních dějů, které jsou s ní spojeny. Pomáhají odbourávat škodlivé produkty látkové výměny, urychlují vstřebávání otoků, krevní podlitiny nebo výronů, normalizují propustnost cévní stěny (proto se ke směsím enzymů někdy přidává rutin) a tím celkové zlepšují průtok krve v cévách, prokrvení tkání a jejich zásobování kyslíkem a živinami. To vše má za pozitivní následek, že zrychlují procesy hojení a regenerace tkání a omezují bolest spojenou se zánětem, kromě toho zabraňuje přechodu akutních obtíží do chronického stavu.

Již bylo zmíněno, že nejmenovaný léčivý přípravek obsahoval směs enzymů. Jednalo se o pancreatin, trypsin, chymotrypsin, amylázu, lipázu, bromelain a papain. Řada z nich se nachází v doplňcích stravy, takže bych rád u každého tohoto enzymu zmínil určitou charakteristiku, která může pomoci při výběru doplňku stravy jako určitou částečnou alternativu tohoto léku. Samozřejmě jen na okraj zmiňuji, že doplněk stravy nemůže adekvátně nahradit registrovaný lék (byť volně prodejný).

Pancreatin

Pancreatin podporuje vstřebávání tuků. Jedná se o složený enzym, který obsahuje amylázu, lipázu a proteázy. Proteázy jsou enzymy, které štěpí bílkoviny. Vyskytují se i v žaludku. Aby mohly dobře rozkládat potravu, musí být natrávena kyselinou chlorovodíkovou, která se vyskytuje rovněž v žaludku. Je doporučován jako doplněk stravy při problémech trávicího traktu – žaludku, jater, slinivky a také žlučníku. Je právě vhodný po konzumaci potravin, o nichž víme, že mohou způsobit potíže. Jeho užíváním se podpoří trávení a předejde nepříjemným obtížím, jako je nevolnost po jídle, bolesti v oblasti žaludku, nadýmání, plynatost apod.

Lipáza

Je enzym ze skupiny hydroláz. Štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny. Takto řídí množství syntetizovaného tuku, zajišťuje redukci tukové zásoby a v dostatečném množství je schopna pomoci při jeho spalování. při lékařském vyšetření se stanovení hodnot lipázy spolu se stanovením amylázy používá k diagnostice a monitorování akutní pankreatitidy (zánět slinivky břišní), chronické pankreatitidy a dalších onemocnění souvisejících s funkcí slinivky. Vzhledem k tomu, že lipázy je v krvi jen poměrně malé množství, tak každá výchylka nahoru i dolů, pravděpodobně souvisí s onemocněním slinivky břišní.

Amyláza

Také patří mezi hydrolázy. Štěpí škrob na jednodušší sacharidy. Škrob je polysacharid, který syntetizují rostliny jako produkt fotosyntézy. V organismu má význam zásobní látky. Škrob se běžně vyskytuje v potravě v bramborách, banánech či obilninách.

Existují celkem tři druhy amylázy. Ta, která je obsažená v našich slinách, je označována jako ptyalin. Tato amyláza štěpí škrob z konzumovaného jídla. Další amylázu produkuje pankreas neboli slinivka břišní, která hraje významnou roli v rozkladu cukrů, tuků a bílkovin. Amyláza se s ostatními enzymy (označovanými jako pankreatické) dostává ze slinivky do střeva a tam působí při štěpení jednotlivých složek potravy. Zvýšená hladina amylázy se objevuje v krvi při akutní zánětu slinivky břišní (akutní pankreatitidě).

Bromelin (bromelain)

Bromelin (též označovaný jako bromelain) je enzym, který je obsažený v čerstvém ananasu. K jeho významným účinkům patří, že se podílí na štěpení bílkovin (a také např. sráží mléko). Jeho základní účinná složka je odborně označována jako sulfhydrylová proteolytická složka.

Bromelin pomáhá při zeslabování bolesti a otoků při poraněních menšího typu. Pomáhá rovněž při hojení ran a při pooperačním hojení. Pokud je užíván jako doplněk chemoterapie, díky svému účinku zvyšuje celkový efekt léčby. Bromelin (bromelain) sám o sobě je silně protizánětlivá látka, což vysvětluje její výše zmíněný účinek u bolestí a otoků či hojení tkání.

Papain

Papain patří mezi enzymy, který štěpí proteiny. Získává se z rostliny papaya. Má rovněž mírné, uklidňující účinky na žaludek a napomáhá trávení proteinů. Štěpí bílkoviny a patří do skupiny cystein-proteáz. Zevně se využívá jako léčivo v alternativní medicíně, kde se mu připisují léčebné účinky při léčbě bércových vředů, a to především v jejich raném stádiu. Dále se používá k jako součást tablet napomáhajících trávení, omezuje záněty. V kožním lékařství se používá při léčení ekzémů a nekróz.

Trypsin

Trypsin je trávicí enzym, který můžeme nalézt ve dvanáctníku a štěpí peptidické vazby bílkovin obsažených v potravě. Patří mezi hydrolázy, konkrétně proteázy. Vzniká ve slinivce břišní jako proenzym trypsinogen. Oproti pepsinu, jehož aktivita je nejvyšší v silně kyselém prostředí žaludku, katalyzuje trypsin proteolytické (rozkladné) reakce v mírně zásaditém prostředí, které je typické právě pro dvanáctník. Některé zdroje uvádějí, že pokud se užívá s jiným enzymem bromelinem, může pomáhat při léčbě infekce močových cest.

Chymotrypsin

Patří k proteolytickým enzymům. Chymotrypsin vytvářen ve slinivce, ale je uvolňován až ve dvanáctníku (podobně jako trypsin). Kromě své základní funkce také pomáhá odbourávat škodlivé odpadní látky, vznikající při zánětlivých procesech a podporuje lepší vstřebávání krevních sraženin a čištění nekrotických (odumřelých) ran. Kombinuje se ve směsích s trypsinem, papainem nebo bromelinem.

.

Zpět nahoru