Energie na vyváženou

Článek volně navazuje na příspěvek „Potravní doplňky na vyváženou“. Poukazuje na potřebu energeticky obohacovat požívané nápoje a potraviny a na možnost využití výrobků „léčivý hrnek a dóza s biogenerátorem“. Pohybujeme se ve světě energií. Je všude kolem nás. Svými neuvědomělými počiny si však přísun energie často snižujeme tak masivně, že nám nedostačuje pokrýt její denní potřebu. Dnes i v reklamních sloganech materialisticky uvažujících firem slyšíme o potřebě zvýšené dodávky hodnotných živin, „aby nám nechyběla energie“. Jak si to však představit?

Asi tak, že vše „vytěžené z lůna přírody“ nám přináší přirozený objem energie, na který jsme odedávna zvyklí. Sami cítíte, „jak jiné“ jsou babiččiny jahůdky – s energií její lásky pečované a dešťovkou se „slepičím exkrementovým výluhem“ zalévané, na rozdíl od ovoce (různých druhů), které pokrývá pulty marketů ve velkých množstvích a které je mdlé chuti a vůbec už nevoní.  Krom toho je vzápětí každý balíček u pokladny ještě „prosvícen“ a doma eventuálně „tepelně“ zpracován v mikrovlnné troubě. Technické pomůcky však z přírody vytěženy nebyly a přirozenou energii plodů tak ještě sníží. Obsah výživných látek se ztrácí, právě tak i obsah energie, jež z ovoce (už dávno předtím utrženého) září. Navíc je udržováno chemickými a jinými postupy, dále zušlechťovány druhy, jež dlouho hezky vypadají (JAKO čerstvé), ale všechny tyto postupy směřují jen k prodeji a „návratnosti“, ne však k dostatku SÍLY pro člověka, k denní regeneraci buněčných systémů v jeho orgánech a zachování jeho celkového zdraví.

Z tohoto hlediska mě zaujala technika zvyšování tělesné energetické hladiny a tedy i „reakceschopnosti“ a rychlosti myšlení našich mozkových buněk, již znali Keltové spolu se svou skupinou kněží, druidů, znalců všech „energetických“ technik tělesného cvičení, které byly dokonce tajné, většinou se nezapisovaly a předávaly se pouze ústním podáním mezi zasvěcenci.

Jednou jejich zcela běžnou technikou bylo i použití jednoduché spirály, zvané keltská. Ano, všechny geniální (já používám spíš označení „inspirované“) vynálezy spočívají na jednoduchém principu. Energeticky „živější“ voda z takového hrnku opatřeného ve dně keltskou spirálou bude „chutnat“ a prospívat nadstandardně nejen člověku, ale i zvířeti a rostlině, jejím semenům, jež pak procentuálně výrazněji klíčí apod.

Zpět nahoru