Drogová závislost – cesta nikam …

Drogy jsou chemické látky, které mají vážný dopad na neurochemickou rovnováhu v mozku, která přímo ovlivňuje naše prožívání a chování. Zvyšují úroveň určitých neurotransmiterů, které jsou odpovědné za pociťování příjemných, libých pocitů. Jedním z takovýchto přirozených neurotransmiterů, který se nachází v lidském organismu je dopamin. I díky němu člověk pociťuje radost, potěšení a požitky.

Příjemné pocity při polibku, u kornoutku oblíbené zmrzliny, nebo když dostaneme kompliment – to všechno se v našem mozku spojuje s úrovní dopaminových drah. Avšak i drogy taky zvyšují úroveň dopaminu v organismu. Od cigarety, alkoholu, přes heroin, kokain a jiné drogy – zatímco dopamin je přirozený neurotransmiter, který v nás navozuje příjemné pocity – někteří lidé tyto libé pocity nedosahují v té míře, jako by chtěli nebo očekávali, jejich dopaminové dráhy jsou oslabené – a proto sahají po prostředku, který jim uměle, nepřirozeně tento dopamin nahradí – a tedy po droze. Neuvědomují si, že takovéto umělé navozování si příjemných pocitů prostřednictvím dopaminu za pomoci drogy má riziko v rozvinutí drogové závislosti, protože člověk chce libé pocity zažívat zas a zas, víc a víc, a dávku drogy zvyšuje, protože po čase již nemá obvyklá dávka požadovaný efekt. A pak se již ocitáme v bludném kruhu závislosti.

ZDRAVÍ A CHOVÁNÍ
Jedinec se závislostí na návykových látkách nepřestává užívat drogu i navzdory zjevným a zvětšujícím se zdravotním problémům, které se u něj začínají projevovat. Objevuje se podrážděnost, hněv, hostilita, únava, neklid, úzkost, deprese, ztráta pozornosti a koncentrace, ztráta koordinace pohybu. Častým symptomem jsou i psychózy (např. různé zrakové či sluchové iluze a halucinace).

FINANČNÍ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY
Finanční otázky jsou při závislosti nesporné. Vzhledem k utrácení peněz za drogy se člověk se závislostí dostává do větších a větších finančních potíží. Jedním z varovných ukazatelů (které si může všimnout okolí a jeho blízcí) jsou třeba pozdě zaplacené účty, hromadění se upomínek, neuhrazených faktur a účtů, a vůbec slabý přehled o své finanční situaci (kdy se náhle jedinec ocitá bez prostředků, protože si ve své závislosti nestihl všimnout, že už je bez peněz, rezerv či úspor). Sekundárně se pak můžou spojovat s touto oblastí problémy se zákonem v důsledku třeba krádeží, prostřednictvím kterých se závislý jedinec snaží dostat k finančním prostředkům na koupi své drogy.

PRÁCE A ŠKOLA
Vyskytují se časté absence a pozdní příchody. I navzdory ohrožení ztráty práce či studia, jedinec pokračuje v užívání látky.

RODINA A PŘÁTELÉ
Jedinec se závislostí reaguje podrážděně, když ho jeho blízcí kritizují a komentují, vyjadřují se k jeho užívání. K obavám blízkých o svoje zdraví se staví spíše s podrážděním. Můžou se objevovat výčitky svědomí a pociťování viny, avšak fyzická drogová závislost u něj je již silnější a převažuje – tudíž jedinec pokračuje v užívání.

SOCIÁLNÍ ŽIVOT
Člověk víc a víc přizpůsobuje svůj čas užívání drogy. Zaměřuje se na aktivity spjaté s pořizováním si drogy, její užívání a víc vyhledává známosti s okruhu uživatelů drog. Naopak, dochází ke ztrátě zájmů a koníčků, zálib, které před tím rád dělal.

ZNAKY A SYMPTOMY UŽÍVÁNÍ MARIHUANY
Marihuana zvyšuje zrakové a sluchové vnímání. Zvyšuje se smyslová citlivost, chuť a taky apetit. Objevují se problémy s pamětí, potíže s koncentrací, paranoidní myšlení. Z fyziologických symptomů jsou to snížená koordinace, zpomalení reakcí, podrážděné a začervenalé oči, zvýšený krevní tlak a srdeční tep.

CRAVING A RELAPS
Silné bažení a touha po droze – tzv. craving – se v průběhu užívání zvyšuje, jedinec všechno své prožívání a chování orientuje na svou drogu. Vyskytují se snahy přestat užívat drogu, případně podstoupit léčbu, avšak mezi prchavými záblesky abstinence dochází k opakovaným relapsům, kdy se jedinec opět vrací k užívání. Má pocit, že své potíže může vyřešit pouze přes drogu (kvůli fyzickým projevům a abstinenčním příznakům).

TOLERANCE
Tolerance znamená, že jedinec pro to, aby u něj dávka drogy účinkovala, musí postupně její množství zvyšovat. Proto zvyšuje nejen obvyklou dávku, ale i frekvenci užívání.

ABSTINENČNÍ SYNDROM A SYMPTOMY UŽÍVÁNÍ

  • Kokain – neklid, nespavost, úzkost, deprese, hněv, craving, únava, pocity na zvracení, zvracení, třesavka, bolest svalů aj.
  • Barbituráty – nespavost, podráždění, úzkost, pocity rozkolísání či třesu, bolest hlavy, závrať, ztráta chuti k jídlu aj.
  • Heroin, opiáty – rozšířené panenky, husí kůže, slzící oči, časté smrkání, usmrkaný nos, pocity chladu, pocity na zvracení, křeče ve svalech a břicha, průjem, zvracení, třes, pocení, pocity nervozity, neklidu, paniky, podráždění.
  • Metamfetamíny – únava, narušení spánkového rytmu, podráždění, zvýšený hlad, střední až hluboká deprese, úzkost, psychotické reakce.

Když existuje jakékoli podezření, že někdo blízký užívá návykovou látku (kam zařazujeme i alkohol), nejlepší cestou je informovat se o možnostech léčby buď u praktického lékaře, který doporučí vhodné zařízení pro léčbu závislostí, nebo takovéto zařízení kontaktovat přímo.

Zpět nahoru