Co je mozková mrtvice?

Mozková mrtvice je vlastně cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Nejčastěji jde o ischemickou příhodu způsobenou uzávěrem mozkové tepny krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolem) s následným přerušením přívodu krve, a tím i kyslíku do příslušné oblastli mozku.

Druhým, méně častým typem mozkové mrtvice je krvácení (hemoragie), které někdy vyžaduje i léčbu chirurgickou. V takto postižené části mozku dochází k poruše fukce mozkových buněk projevující se náhlým vznikem příznaků mrtvice. Teprve až za několik hodin mozkové buňky z nedostatku kyslíku a živin odumírají. Tento nový významný poznatek umožňuje lékaři, pokud se nemocný dostaví včas a léčba mozkové mrtvice je zahájena v prvních hodinách od vzniku, účinně ovlivnit průběh a následky mozkového postižení.

Co je TIA?

 • Samostatně se rozlišuje tzv. tranzitorní ischemická ataka (TIA, “hrozící” mozková mrtvice, “mini” mozková mrtvice).
 • TIA se může objevit dny, týdny nebo měsíce před skutečnou (velkou) mozkovou mrtvicí.
 • TIA je proto silným varujícím příznakem (“poslíčkem”) mozkové mrtvice – pokud porovnáme skupinu osob s prodělanou TIA se skupinou osob bez této zkušenosti, mají nemocní s TIA 9x vyšší pravděpodobnost vzniku mozkové mrtvice!
 • TIA je způsobena dočasnou ucpávkou tepny v mozku, a proto jsou příznaky podobné.
 • Příznaky se objevují náhle a zpravidla trvají krátce – přibližně 75% TIA trvá méně než 5 minut!
 • Příčinou vymizení příznaků u TIA je rozpuštění ucpávky v tepně, bez trvalých následků.

Příčiny a rizikové faktory:

 • Nejčastější příčinou je uzávěr přívodové mozkové tepny krevní sraženinou (trombózou), vyvíjející se na sklerotickém plátu cévní stěny, nebo vmetky (emboly) z krevních sraženin na sklerotických plátech cév a srdce.
 • Proto všechny patologické stavy, nemoci a návyky, které urychlují rozvoj aterosklerózy, jsou rizikovými faktory pro vznik mozkové mrtvice.
 • Optimální léčba těchto nemocí a zásadní úprava životosprávy jsou hlavními opatřeními pro prevenci (předcházení) mozkové mrtvice.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze) – jedná se o samostatný, vysoce rizikový faktor. Je potřebné, aby každý z nás znal výši svého krevního tlaku, nechal si svůj krevní tlak alespoň jednou za rok změřit. Vysoký krevní tlak (140/90 mm Hg a vyšší) je potřebné léčit (ve spolupráci s ošetřujícím lékařem).
 • Cukrovka (úplavice cukrová, diabetes mellitus) – je léčitelná, avšak osoby s cukrovkou mají i přesto zvýšené riziko mozkové mrtvice. Lidé s cukrovkou mají také často vysoký krevní tlak, vysoké hladiny krevních tuků (cholesterolu) a někteří mají také nadváhu – to vše jsou faktory, které dále zvyšují riziko mozkové mrtvice. Pokud máte cukrovku, spolupracujte se svým ošetřujícím lékařem na její správné kontrole a na odstranění případných dalších rizikových faktorů.
 • Porucha tukového metabolismu (vysoká hladina cholesterolu) – vysoká hladina tuků (zejména cholesterolu) je významným rizikovým faktorem nejen mozkové mrtvice, ale i dalších kardiovaskulárních onemocnění. Její správná léčba vyžaduje vždy spolupráci ze strany pacienta – úpravu stravovacích návyků.
 • Nemoci srdce, zejména s poruchou srdečního rytmu – lidé s onemocněním srdce mají vyšší riziko vzniku mozkové mrtvice. Fibrilace síní, která způsobuje nepravidelný puls, je významným rizikovým faktorem mozkové mrtvice.
 • TIA – rozpoznání a následná léčba TIA významně snižují riziko vzniku větší mozkové mrtvice. Je proto velmi důležité rozpoznat časné varovné příznaky a urychleně zavolat lékařskou pomoc.
 • Kouření – je ovlivnitelný rizikový faktor číslo 1. Nikotin a oxid uhelnatý v cigaretovém kouři snižují množství kyslíku ve Vaší krvi. Rovněž poškozují stěnu cév a zvyšují riziko vzniku ucpávek (trombů). Důležité je proto nekouřit!
 • Nadváha a nedostatek pohybu – málo tělesné aktivity, nadváha (či dokonce obezita), případně kombinace obou faktorů zvyšuje pravděpodobnost vysokého krevního tlaku, vysoké koncentrace tuků (cholesterolu) v krvi, cukrovky, onemocnění srdce a také mozkové mrtvice. Jděte na procházku, vyšlapejte schody (místo jízdy výtahem) nebo dělejte cokoli, aby Váš život byl aktivnější.
 • Nadměrná kontumace alkoholu – zvyšuje krevní tlak, a tím i riziko mozkové mrtvice.

Prevence mozkové mrtvice

Jedno z nejdůležitějších opatření, kterým můžete nebezpečí úmrtí nebo invalidity v důsledku mozkové mrtvice snížit, je boj proti rizikovým faktorům, které ji způsobují.
Obraťte se na Vašeho lékaře a promluvte si s ním o tom, jak byste se této nemoci mohli co nejlépe bránit.

 • Měřte si často svůj krevní tlak. Je-li opakovaně zvýšený (nad 140/90 mm Hg), snažte se ve spolupráci s Vaším lékařem o jeho snížení.
 • Trpíte-li fibrilací síní, cukrovkou nebo máte-li vysoký cholesterol, snažte se ve spolupráci s Vaším lékařem o úpravu těchto stavů.
 • Pokud kouříte, přestaňte.
 • Pokud pijete alkohol, pijte pouze s mírou.
 • Zařaďte do svých denních činností pravidelné cvičení.

Pokud se léčíte pro některou chorobu uvedenou v Příčinách a rizikových faktorech, seznamte se se všemi riziky a úzce spolupracujte s Vaším lékařem.

Svým aktivním přístupem k prevenci komplikací podpoříte příznivý účinek léčby a jistě zlepšíte délku i kvalitu Vašeho života

 

Zpět nahoru

NOVÉ ČLÁNKY KAŽDÝ TÝDEN ZDARMA NA VÁŠ E-MAIL?

Přihlaste se zdarma k odběru novinek z webu Celostnimedicina.cz a už Vám neunikne ani jedna zajímavost ze světa celostní a alternativní medicíny.